اطلاعیه

آخرین مهلت ثبت نام خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز/23 آبان 97
آخرین مهلت ثبت نام خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز/23 آبان 97
آخرین مهلت ثبت نام خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز/23 آبان 97

آخرین مهلت ثبت نام خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز/23 آبان 97

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس: پرسشنامه انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال 97 به همراه کتابچه راهنما به صورت فایل الکترونیکی از تاریخ 7 مهرماه در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس www.doe.ir در دسترس است. کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی می توانند حداکثر تا تاریخ 23 آبان 97، نسبت به تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه اقدام کنند
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار داشت: هر ساله بررسی اولیه همه اظهار نامه های واحدهای صنعتی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها انجام می شود و پس از یررسی های نهایی در دبیرخانه مستقر در دفتر ارزیابی زیست محیطی، واحد های صنعتی و خدماتی سبز و برگزیده در دو سطح استانی و ملی معرفی می شوند.
سعید محمودی افزود: نصب و راه اندازی و یا اصلاح سیستم تصفیه فاضلاب و سیستم کنترل آلاینده های هوا، دفع و دفن اصولی و بهداشتی زباله، مدیریت بازیافت مواد زائد، ایجاد و توسعه فضای سبز، اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست محیطیISO14000، مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد، ایجاد نوآوری های زیست محیطی و خدمات فراگیر معیارهای انتخاب واحد های خدماتی سبز است.

لازم به ذکر است به پرسشنامه هایی که ناقص بوده و یا پس از تاریخ مقرر ارسال گردد به هیج وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید