اطلاعیه

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار می کند. اختتامیه دومین جشنواره عکس و نخستین جشنواره فیلم کوتاه درنا
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار می کند. اختتامیه دومین جشنواره عکس و نخستین جشنواره فیلم کوتاه درنا
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار می کند: اختتامیه دومین جشنواره عکس و نخستین جشنواره فیلم کوتاه درنا روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار می کند. اختتامیه دومین جشنواره عکس و نخستین جشنواره فیلم کوتاه درنا
ساعت مراسم : 16 
زمان : 10اردیبهشت ماه 1398
مکان : مجتمع آموزشی علوم پزشکی شیراز واقع در بلوار چمران ابتدای خیابان نیایش 

به همراه اهدای جوایز و بازدید از نمایشگاه عکس
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید