اخبار پسماند

.

دومین_درختکاری_سال۹۷

لوله گذاری پیاده رو خیابان بهشت زهرا به تل ریزی برای درختکاری همراه با سیستم قطره ای

به کوشش

حامیان طبیعت زاگرس ممسنی و

با همکاری شورا و شهرداری نوراباد

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"