جوابیه

محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا: ​​​​​​​ فیلم منتشر شده در خصوص رفع تصرف اراضی ملی پس از 5 سال بررسی و بر اساس حکم قطعی دادگاه انجام شده است
محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا: ​​​​​​​ فیلم منتشر شده در خصوص رفع تصرف اراضی ملی پس از 5 سال بررسی و بر اساس حکم قطعی دادگاه انجام شده است

محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا: ​​​​​​​ فیلم منتشر شده در خصوص رفع تصرف اراضی ملی پس از 5 سال بررسی و بر اساس حکم قطعی دادگاه انجام شده است
محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا: ​​​​​​​ فیلم منتشر شده در خصوص رفع تصرف اراضی ملی پس از 5 سال بررسی و بر اساس حکم قطعی دادگاه انجام شده است
محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا: ​​​​​​​ فیلم منتشر شده در خصوص رفع تصرف اراضی ملی پس از 5 سال بررسی و بر اساس حکم قطعی دادگاه انجام شده است در پی انتشار فیلمی در خصوص رفع تصرف از اراضي ملي و قلع و قمع درختان توسط اداره حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا اظهار میدارد: بررسی پرونده تصرف اراضی پلاک 3163/4 مشهور به نارک قاسمی واقع در منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا از سال 1395 در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا قرار گرفت و پس از استعلام از ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک شهرستان و مشخص شدن ملی بودن بخشی از اراضی، كه با قطع درختچه هاي جنگلي بادام به باغ تبديل شده اند، مراتب جهت پیگیری های قانونی در فروردین ماه 1396 به دادگستری شهرستان ارجاع شد. پس از طی مراحل دادرسی و کارشناسی منجر به صدور رای محکومیت در دادگاه فسا شد و با اعتراض نامبرده پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد که پس از نقض دادنامه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر، با توجه به محرز بودن وقوع بخشی از اراضي در محدوده اراضي ملي و در راستاي حفاظت از اراضي جنگلي و مرتعي و همچنين با عنايت به اين كه کارشناسان رسمی دادگستری بخشی از اراضی (4/7 هکتار) را ملی اعلام کرده بود، تقاضای اجرای مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شد. ارجاع پرونده به يكي از شعب دیوان عالی کشور  و رسيدگي در آن مرجع منجر به صدور حکم قلع و قمع و رفع تصرف اراضی تخریب و تصرف شده در خرداد ماه 1400 گردید.

در راستاي اجراي حكم قلع و قمع و رفع تصرف از آن بخشی از اراضي  جنگلي تصرفي كه در محدوده اراضي ملي منطقه حفاظت شده ميان جنگل قرار داشت، اداره حفاظت محيط زيست چندين بار به متصرف اعلام کرد كه نسبت به برداشت محصول و حذف يا جابجايي درختان در صورت امكان اقدام کند كه متاسفانه با بي توجهي متصرف مواجه شد، نهايتا پس از چندین مرحله مهلت دهی به ترتیب توسط دادستان  و ریاست دادگستری به ایشان، طبق مفاد دادنامه صادره از دیوان عالی کشور با حضور نماینده دادستان و عوامل نیروی انتظامی، حكم مرجع قضايي اجرا و اراضی تصرفی به انفال اعاده شد. بديهي است اين گونه اقدامات و مظلوم نمايي ها كه با هدف تحريك احساسات مردم و مقابله با اقدامات قانوني ضابطين قضايي انجام مي گيرد هيچ خللي در اراده مامورين براي مقابله با زمين خواري  و تخريب و تصرف اراضي جنگلي و مراتع ايجاد نخواهد كرد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"