محیط زیست در رسانه ها

خرس قهوه‌ای و گوزن زرد فارس در یک قدمی افزایش ضریب حفاظت
خرس قهوه‌ای و گوزن زرد فارس در یک قدمی افزایش ضریب حفاظت
خرس قهوه‌ای و گوزن زرد فارس در یک قدمی افزایش ضریب حفاظت شیراز_ایرنا _ برنامه حفاظت گوزن زرد و خرس قهوه ای زیستمند در فارس در کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار این استان به تصویب رسید و این گونه‌های حیات وحش را در یک قدمی افزایش حفاظت قرار داد.  

خرس قهوه‌ای و گوزن زرد فارس در یک قدمی افزایش ضریب حفاظت

خرس قهوه‌ای و گوزن زرد فارس در یک قدمی افزایش ضریب حفاظت

شیراز_ایرنا _ برنامه حفاظت گوزن زرد و خرس قهوه ای زیستمند در فارس در کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار این استان به تصویب رسید و این گونه‌های حیات وحش را در یک قدمی افزایش حفاظت قرار داد.  

حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس روز چهارشنبه در نشست کار گروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار این استان به بیان ارزش های این دو گونه و چالش های حفاظت از آن در استان پرداخت و بر لزوم مشارکت جوامع بومی و دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های حفاظتی تاکید کرد. 

در این نشست برنامه عمل گونه های خرس قهوه ای و گوزن زرد و اولویت های اجرایی آن در استان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

این برنامه پس از ارسال به شورای برنامه ریزی استان فارس  دارای ردیف اعتباری مستقل خواهد شد و امید می رود با تامین منابع مالی برنامه، اقدامات موثرتری در جهت حفاظت از این گونه های ارزشمند در استان فارس به انجام رسد. 

تدوین برنامه های عمل حفاظت از گونه های جانوری در راستای اجرای بند ط ماده ۳۸ قانون پنج ساله برنامه  ششم توسعه از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

در سال ۹۶ برنامه عمل حفاظت ۳ گونه گوزن زرد، خرس قهوه ای و غاز پیشانی سفید به استان فارس ابلاغ شده است. 

منطقه موسوم به  تنگ خرسی و محدوده هایی از شهرستانهای مرودشت و پاسارگاد منطقه زیست خرس قهوه‌ای و محدوده هایی از منطقه ارژن پریشان در شهرستان کازرون و همچنین سایت پرورش گوزن زرد در شهرستان ارسنجان زیستگاه این گونه حیات وحش است. 


  
منبع: خبرگزاری ایرنا
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید