محیط زیست در رسانه ها

خروش حقابه تالاب بختگان بر بستر رودخانه کُر
خروش حقابه تالاب بختگان بر بستر رودخانه کُر
خروش حقابه تالاب بختگان بر بستر رودخانه کُر شیراز - ایرنا- حقابه تالاب بختگان پس از طی مسیر ۸۲ کیلومتری بستر رودخانه کُر به روستای کوه سبز شهرستان مرودشت رسید. ۵۵ میلیون مترمکعب از آب این سد با دستور استاندار فارس و پیگیری اداره‌کل حفاظت محیط زیست به تالاب بختگان اختصاص یافته که امید به زادآوری پرندگان مهاجر در این تالاب را افزایش داده است.

خروش حقابه تالاب بختگان بر بستر رودخانه کُر

شیراز - ایرنا- حقابه تالاب بختگان پس از طی مسیر ۸۲ کیلومتری بستر رودخانه کُر به روستای کوه سبز شهرستان مرودشت رسید. ۵۵ میلیون مترمکعب از آب این سد با دستور استاندار فارس و پیگیری اداره‌کل حفاظت محیط زیست به تالاب بختگان اختصاص یافته که امید به زادآوری پرندگان مهاجر در این تالاب را افزایش داده است.

 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
 • حقابه بختگان
  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»