محیط زیست در رسانه ها

آیا دریاچه پریشان در کازرون زنده می‌شود؟
آیا دریاچه پریشان در کازرون زنده می‌شود؟
آیا دریاچه پریشان در کازرون زنده می‌شود؟ انتقال آب از سد نرگسی به دریاچه پریشان در کازرون در حال مطالعه و ارزیابی است.

آیا دریاچه پریشان در کازرون زنده می‌شود؟

انتقال آب از سد نرگسی به دریاچه پریشان در کازرون در حال مطالعه و ارزیابی است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، نبی اله مرادی معاون فنی حفاظت محیط زیست فارس در خصوص گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی سد نرگسی در اختصاص حقابه که برای تالاب پریشان پیش بینی شده بود، اظهار کرد: از آنجا که دریاچه پریشان از دریاچه‌های آب شیرین بوده، دارای اکوسیستم حساس است و انتقال آب از سد نرگسی نیاز به مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی بود، امکان سنجی این انتقال از نظر فنی، اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیک در سال ۱۳۹۸ از چندین دانشگاه مطرح کشور و مشاوران ذی صلاح استعلام شد.

او ادامه داد: از بین پاسخ‌های دریافتی، دانشگاه تهران برگزیده شد و طی قراردادی فیمابین دانشگاه تهران و اداره کل حفاظت محیط زیست مطالعات آغاز شد.

مرادی افزود: تیم مطالعاتی دانشگاه تهران در چندین مرحله از منطقه بازدید کرده و نسبت به جمع آوری اطلاعات از دستگاه‌های ذینفع، مسئول، همچنین جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در منطقه اقدام شد و پس از بررسی اجمالی و جمع بندی مطالعات اولین نتایج بررسی‌ها در قالب یک گزارش مقدماتی به محیط زیست ارائه شد که حکایت از افت ۳ تا ۴ متری سالانه سطح آب زیرزمینی و افت شدید کیفیت آب چاه‌های کشاورزی دارد.

او ادامه داد: بر اساس مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب سدنرگسی در مردادماه ۱۳۹۹ با کیفیت آب تالاب پریشان در سال‌های پرآبی (سال ۱۳۸۲) تضاد و تناقض اکوسیستمی برای زیستمندان بومی تالاب بوجود نخواهد آمد و همچنین خطر یوتروفی (پرغذایی) برای تالاب پریشان متصور نیست و البته مدیریت شورآبه‌های خروجی از گنبدنمکی رمقان که بالادست سد نرگسی واقع شده از اولویت‌ها برشمرده است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس بیان کرد: باتوجه به تخصص و علاقه تیم مطالعاتی دانشگاه تهران و ارتباط موثر این تیم با جوامع محلی و کمیته محلی تالاب پریشان و سازمان‌های مردم نهاد و فعال در منطقه بویژه انجمن میراث پریشان کازرون و موسسه سیزده فروردین، امید است که مطالعات به زودی به نتیجه نهایی رسیده و عملیاتی شود تا احیای تالاب پریشان به سرانجام برسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید