محیط زیست در رسانه ها

ضرورت راه‌اندازی انستیتو جامع محیط زیست در دانشگاه شیراز
ضرورت راه‌اندازی انستیتو جامع محیط زیست در دانشگاه شیراز
ضرورت راه‌اندازی انستیتو جامع محیط زیست در دانشگاه شیراز معاون پژوهشکده مشترک آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز گفت: با راه‌اندازی انستیتو جامع محیط‌زیست به‌همت سازمان محیط‌زیست و دانشگاه شیراز در حقیقت این مکان یک نقطه کانونی محیط‌زیست جنوب ایران خواهد شد.

ضرورت راه‌اندازی انستیتو جامع محیط زیست در دانشگاه شیراز

معاون پژوهشکده مشترک آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز گفت: با راه‌اندازی انستیتو جامع محیط‌زیست به‌همت سازمان محیط‌زیست و دانشگاه شیراز در حقیقت این مکان یک نقطه کانونی محیط‌زیست جنوب ایران خواهد شد.

ضرورت راه‌اندازی انستیتو جامع محیطی زیست در دانشگاه شیرازبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ساسانی کفایی افزود: دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه‌های جامع کشور است که با خیل عظیمی از نخبگان و اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف این قابلیت را دارد که به‌عنوان یک بازوی علمی و آموزشی برای سازمان محیط‌زیست کشور باشد.
وی به هدف راه‌اندازی انستیتو جامع محیطی زیست اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پژوهشگاه مشترک آب و محیط‌زیست میان دانشگاه و سازمان حفاظت محیط‌زیست ایجاد شده است که خروجی یکی از فعالیت‌های انجام شده آن برای برگزاری جلساتی با حضور ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
معاون پژوهشکده مشترک آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز اظهار کرد: انستیتو جامع محیط‌زیست کلیه مباحث مربوط به محیط‌زیست اعم از فرهنگی، اجتماعی، حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی را در برمی‌گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"