اداره اموزش و مشارکت های مردمی

1398/6/12 سه‌شنبه

اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي

شرح وظايف اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي :

·    اجراي برنامه آموزش همگاني و ترويج فرهنگ محيط زيست .

·    نظارت بر انتشار آثار و تاليفات با موضوعات مختلف محيط زيست در حوزه فعاليت هاي اداره کل و نياز سنجي آن.

·      تهيه و توليد منابع آموزشي (نوشتاري – شنيداري - ديداري ) براي گروههاي مخاطب ،براساس نيازهاي آموزشي با بهره گيري از شيوه هاي نوين.

·     بهره گيري ازموزه ها و نمايشگاههاي تنوع زيستي جهت آموزش و تنوير افکار عمومي.

·     انجام طرحها و پروژه هاي افکارسنجي جهت بررسي ميزان تاثيرگذاري آموزش هاي ارائه شده به گروههاي مخاطب.

·     جلب مشارکت مردمي و ساماندهي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست استان .

·      انتشار نتايج و دستاوردهاي طرح ها و پرورژ هاي پژوهشي-گزارش سالانه محيط زيست استان

·    تشويق و حمايت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محيط زيست استان (جايزه ملي محيط زيست)

·      همکاري با ستاد در بهره گيري ازفناوريهاي نوين محيط زيست و بکارگيري آن در مديريت منابع و حفاظت.

·     توسعه و تجهيز کتابخانه اداره کل با رويکرد گردآوري منابع علمي تخصصي و اشاعه اطلاعات سازمان يافته به مراجعين.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"