قوانین و مقررات زیست محیطی
قوانین و مقررات محیط زیست فارس
1392/7/3 چهارشنبهاستاندارد ملي ايران به شماره 22315  سال 1396  موضوع سامانه پايش بر خط (آنلاين )

 

قانون نظارت بر حمل و نقل قانون فاز اول بانک اطلاعاتی پسماند


قانون حفاظت از خاک


قانون یک در هزار فروش
 

آیین نامه های اجرایی مواد قانون هوای پاک

1- ایین نامه ماده 17 قانون هوای پاک

2-آیین نامه اجرایی تبصره ماده 14 قانون هوای پاک

3-آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک

4- آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک

5- آیین نامه تبصره 3 ماده 16 قانون هوای پاک

6- آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها موضوع ماده 2 قانون هوای پاک

7-آیین نامه ماده 29 قانون هوای پاک

8- تصویب نامه هیت وزیران صنعت معدن تجارت - محیط زیست

ضوابط خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست

     

نمودار گردش خوداظهاری در پایش آلودگی

 
برای مشاهده فایل " بخشنامه استاندارد محل نصب تجهیزات پایش لحظه ای " اینجا کلیک کنید


برای مشاهده ضوابط و معیار های استقرار فعالیت ها و واحد های تولیدی و صنعتی اینجا کلیلک کنید 
  


برای مشاهده آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی اینجا کلیلک کنید


شرایط احراز گواهینامه MCERTS و TUV


گواهینامه MCERTS


گواهینامه TUV


بخشنامهاحراز گواهینامه پایش لحظه ای در شهرک صنعتی


دستورالعمل چگونگی دفع فاظلاب انسانی واحد های صنعتی


مصوبه اصلاحیه قانون آلودگی هوا

«قابل توجه کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی دارای پسماند شیمیائی و ویژه»
   به اطلاع کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی دارای پسماند شیمیائی و ویژه می رساند، به استناد نامه شماره 7350-93-101 مورخ 16/12/93 اداره کل حفاظت محیط زیست تهران مجوز فعالیت شرکت برکه تثبیت سبز شریف  مستقر در تهران-شهرک صنعتی شمس آباد در زمینه امحاء و دفع پسماندهای ویژه و صنعتی به دلیل عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی  و انجام تخلفات متعدد، ابطال گردیده است. لذا کلیه واحدهای صنعتی به هیچ عنوان اجازه انتقال و ارسال پسماندهای ویژه خود را  به آدرس شرکت فوق نخواهند داشت. بدیهی است در صورت عدم توجه، مسئولیت بر عهده مدیر واحد خواهد بود. قابل ذکر است مکانیابی پسماند ویژه در استان انجام شده و در حال سیر مراحل قانونی است./

 


برای مشاهده شیوه نامه نصب و راه ندازی سیستم های پایش لحظه ای ؛ فایل های زیر دریافت نمایید . و برای مشاهده از برنامه اکروبات 9 به بالا استفاده نمایید .


جدول

راهنمای نصب

شیوه نصب و راه اندازی سیستم های  پایش آنلاین ولحظه ای
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"