اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص فراخوان انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال 98 - 99
اطلاعیه در خصوص فراخوان انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال 98 - 99
اطلاعیه در خصوص فراخوان انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال 98 - 99
احتراما به اطلاع می رساند پرسشنامه واحد های صنعتی، معدنی و خدماتی سبز سال 98-99 به همراه دستورالعمل و پرسشنامه های مربوطه به صورت فایل الکترونیکی از تاریخ 99/6/12 در پورتال سازمان (https://iranemp.ir) قابل دسترس می باشد. متقاضیان حداکثر تا تاریخ 99/8/30 پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه واحد های صنعتی، معدنی و خدماتی به طور اختصاصی اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید