اطلاعیه

فراخوان تکميل اطلاعات سامانه هاي دفتر موزه ملی تاريخ طبيعی و ذخاير ژنتيکی
فراخوان تکميل اطلاعات سامانه هاي دفتر موزه ملی تاريخ طبيعی و ذخاير ژنتيکی
1400/12/18 چهارشنبه فراخوان تکميل اطلاعات سامانه هاي دفتر موزه ملی تاريخ طبيعی و ذخاير ژنتيکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست، با عنایت به تصمیم معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي در خصوص راه اندازی سامانه های " کارگاه های تاکسیدرمی"، "موزه و نمایشگاه های تاریخ طبیعی" و"شناسنامه دارکردن نمونه ها و تروفه ها" مرتبط با دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، کلیه امور مربوط به صدور مجوزها، شناسنامه ها، رسیدگی و نظارت بر فعالیت کارگاه ها، نمایشگاه ها، ثبت مشخصات نمونه ها و تروفه های افراد حقیقی و حقوقی از این پس، توسط دفتر موزه، و تنها از طریق سامانه https://iranemp.ir امکان پذیر است.

با توجه به این دستورالعمل اداره کل حفاظت محیط زیست فارس نیز می بایست تا تاریخ 20 اسفندماه 1400 اطلاعات مرتبط با مشخصات عمومی موزه و نمایشگاه های تاریخ طبیعی و نمونه های تاکسیدرمی در اختیار افراد را در سامانه جامع سازمان درج و تکمیل کند. بر همین اساس، کلیه موزه ها، کارگاه تاکسیدرمی مجاز و نمایشگاه هایی که اجزای تنوع زیستی و حیات وحش را نگهداری و به نمایش می گذارند اعم از اینکه داری مجوز بوده یا نباشند، و اعم از موزه های تحت پوشش شهرداری ها، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و مجموعه های شخصی و... در استان فارس، می بایست تا پایان اسفند ماه 1400 اطلاعات مرتبط با مشخصات عمومی موزه خود را ​ در سامانه جامع سازمان (https://iranemp.ir) درج و تکمیل نمایند.

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در ورود و یا تکمیل اطلاعات، عدم دسترسی به سامانه، عدم بارگذاری داده ها و...، خانم اسدی با شماره 0713231775، داخلی 312 پاسخگو خواهند بود.

لازم به توضیح است در مرحله بعد و پس از ثبت مرکز در خصوص ثبت نمونه ها در سامانه نیز اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است پس از این تاریخ مراکز و نمونه های ثبت نشده غیر مجاز تلقی خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"