اطلاعیه

تاریخ و ساعت مصاحبه تخصصی قبول شدگان آزمون استخدام قراردادی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس(سه برابر ظرفیت )

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ و ساعت مصاحبه تخصصی قبول شدگان آزمون استخدام قراردادی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس (سه برابر ظرفیت ) در پورتال  اداره کل قابل مشاهده می باشد .

تذکر :

1-حضور کلیه افراد در رأس ساعت و تاریخ مقرر الزامی می باشد . بدیهی است عدم حضور افراد به منزله انصراف تلقی می گردد.

2-احراز هویت داوطلبین تنها با ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه صورت می گیرد .

-داوطلبان رشته شغلی مامور اجرایی محیط زیست علاوه بر مصاحبه تخصصی ملزم به شرکت درآزمون آمادگی جسمانی می باشند. کلیه متقاضیان می بایست رأس ساعت 7 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/6/8جلوی درب اداره کل حفاظت محیط زیست فارس حضور داشته باشند . عدم حضور به منزله انصراف می باشد .

مواد آزمون آمادگی جسمانی رشته شغلی ماموراجرایی محیط زیست

1-حرکت شکم

2-حرکت شنای روی زمین

3-بارفیکس (کشش میله )

4-دو آزاد

5-شنای در آب

تذکر :

-همراه داشتن کفش و لباس ورزشی مناسب و مایو برای شنا الزامی می باشد .

اطلاعیه تاریخ و ساعت مصاحبه تخصصی اسامی سه برابر ظرفیت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد