اطلاعیه

با آغاز فصل زاد و ولد حیات وحش ؛ ممنوعیت بازدید از پارک ملی بمو بازدید از پارک ملی بمو به دلیل آغاز فصل زاد آوری از امروز به مدت ۴۰ روز ممنوع است.
با آغاز فصل زاد و ولد حیات وحش ؛ ممنوعیت بازدید از پارک ملی بمو بازدید از پارک ملی بمو به دلیل آغاز فصل زاد آوری از امروز به مدت ۴۰ روز ممنوع است.
ممنوعیت ورود و بازديد از پارك ملي بمو (به جز موزه و تفرجگاه) از تاريخ 25 / 1 / 98 تا 15 / 3 / 98  به اطلاع ميرساند با توجه به فصل زايش پستانداران وحشي  از تاريخ 30 / 1 / 98لغايت 15 / 3 / 98 در پارك ملي بمو و ضرورت حفظ آرامش حيات وحش، لذا ورود و بازديد از پارك ملي بمو (به جز موزه و تفرجگاه) از تاريخ 25 / 1 / 98 تا 15 / 3 / 98  ممنوع می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد