محیط زیست در رسانه ها

حکم متفاوت برای متخلفان محیط زیست
حکم متفاوت برای متخلفان محیط زیست
حکم متفاوت برای متخلفان محیط زیست یک قاضی در شهرستان ارسنجان، 2 متخلف را به ارائه خدمات رایگان برای محیط زیست محکوم کرد.

حکم متفاوت برای متخلفان محیط زیست
 

یک قاضی در شهرستان ارسنجان، 2 متخلف را به ارائه خدمات رایگان برای محیط زیست محکوم کرد.

به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست فارس، قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ارسنجان، 2 متخلف را به اتهام ورود غیرمجاز به سایت گوزن زرد این شهرستان به 540 ساعت خدمت رایگان، محکوم کرد.

قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ارسنجان این حکم را با هدف حمایت از حیات وحش و محیط زیست منطقه صادر کرده است.

براساس این گزارش، محکومان هم اینک روزانه یک ساعت در واحد محیط زیست ارسنجان به امور خدماتی مشغول هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد