.
نام مدیران

لیست مدیران پایه و میانی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت فعلی

1

سعید

محمودی

مدیر کل

مدیر کل

2

نبی اله

مرادی

معاونت فنی

معاونت فنی

3

لیلا

تاج گردون

معاونت نظارت و پایش

معاونت نظارت و پایش

4

ساسان

کفایی

رئیس اداره پژوهش و فناوری  

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

5

گل آفرین

زارع

کارشناس مسئول پایش و آزمایشگاه محیط زیست  

سرپرست اداره روابط عمومی

6

اسماعیل

امیری

رئیس اداره مدیریت عملکرد

رئیس اداره مدیریت عملکرد

7

محسن

جوادی  

رئیس اداره حراست

رئیس اداره حراست

8

مریم

سینایی

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع

9

مجتبی

شکرانه

رئیس اداره یگان حفاظت

رئیس اداره یگان حفاظت

10

زهرا

شفیعی سروستانی

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

11

-

-

رئیس اداره پژوهش و فناوری

رئیس اداره پژوهش و فناوری

12

الهام

پرندک

رئیس اداره امور اداری

رئیس اداره امور اداری

13

مریم

فتوت

رئیس اداره امور مالی  

رئیس اداره امور مالی

14

مجید

خانبازی

کارشناس پایش محیط زیست   

سرپرست اداره پشتیبانی ،فنی ومهندسی  

15

مجتبی

یزدان پناه

رئیس اداره حقوقی  

رئیس اداره حقوقی  

16

فاطمه

سلطانی

رئیس اداره روابط عمومی

مسول واحد فن آوری و اطلاعات

17

محمدجواد

دادراست

رئیس اداره محیط زیست انسانی

رئیس اداره محیط زیست انسانی

18

سیاوش

محمدی بیگدلی

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

19

لیلا

جولایی

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

20

قاسم

نهاوندی

رئیس اداره امورآزمایشگاهها

رئیس اداره امورآزمایشگاهها

21

مریم

توسلی

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست

22

علی

آرندی

رئیس اداره پارک ملی بمو

                                           رئیس اداره پارک ملی بمو

23

رسول

کرمی

معاون اداره پارک ملی بمو

معاون اداره پارک ملی بمو

24

احمد

رستگار

محیط بان راننده

سرپرست اداره پارک ملی قطرویه

25

مهدی

محمدجانی

رئیس اداره پارک ملی بختگان

رئیس اداره پارک ملی بختگان

26

ابراهیم

حیدری رودبالی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز

27

علی

آذر

معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز

معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز

28

جواد

مهدی پور

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

29

سیروس

کریمی زاده

معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز  

معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

30

محمود

جعغری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون

31

خدانظر

انصاری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان

32

سعید

هرمزیان نژاد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فسا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فسا

33

علی اکبر

صفایی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست استهبان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست استهبان

34

علی بخش

نجاتی  

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اقلید  

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اقلید  

35

مجید

عباس نیا   

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آباده   

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آباده   

36

علیرضا

فرخی

معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده   

معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده 

37

مهدی

محمدجانی

رئیس اداره پارک ملی بختگان

مسئول اداره حفاظت محیط زیست بوانات

38

ابوالحسن

کشاورز

کارشناس زیستگاهها وامور مناطق  

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مرودشت

39

رسول

احمدی آخورمه

معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت  

معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت 

40

فضل اله

هوشمندی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سپیدان    

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سپیدان    

41

حجت اله

عبدلی گشتاسب

معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

42

علی

دشت رزمی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

43

سیده زینب

سجادی

معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی  

معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

44

هوشنگ

علی پور

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

45

نصیب اله

فتحی

معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد   

معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

46

محمد زمان

سلطانی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست جهرم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست جهرم

47

محمدهادی

وثوقی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست داراب

رئیس اداره حفاظت محیط زیست داراب

48

محسن

درستکار

معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب

معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب 

49

محمدعلی

سلمان پور

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست لامرد

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست لامرد

50

حسن

ابراهیمی

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

51

حسن

زارعی

معاون اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

معاون اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

52

محمدرضا

جمالی

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش

53

منصور

شیروانی شیری

کارشناس محیط زیست

سرپرست نمایندگی محیط زیست خرامه

54

پژمان

نامجو

محیط بان فرمانده

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج

55

داریوش

غلامی شیری

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید

56

علی اکبر

کشاورزی

محیط بان راننده  

سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد

57

بهنام

محمدی

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر

58

سعید

دهقانی (حجت اله )

کارشناس زیستگاهها و امور مناطق

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند

59

مهرزاد

جهانپور

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین

60

وحید

شفیعیان

کارشناس مالی

مسول نمایندگی حفاظت محیط زیست رستم

61

ذبیح اله

محمدی شاه ذکریایی

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت  

62

علی اشرف

حانه ای

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست سروستان

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست سروستان   

بيشتر
شرح وظایف
 
اداره اموراداری
·        رئیس
·        کارشناس طبقه بندی مشاغل
·        کارشناس مسئول اموراداری
·        کارشناس اموراداری
·        کارشناس امور اداری
·        کارشناس امور اداری
·        مسئول خدمات اداری و مالی
·        متصدی خدمات اداری (با نام )
شرح وظائف اداره امور اداری
·   ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.
·   اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .
·   اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .
·   ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .
·   صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .
·   انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجامحضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .
·   اداره اموردبیرخانه ،‌ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .
·   اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *