.
نام مدیران

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت فعلی

1

سعید

محمودی

مدیر کل

مدیر کل

2

نبی اله

مرادی

معاونت فنی

معاون فنی

3

لیلا

تاج گردون

معاونت نظارت و پایش

معاون نظارت و پایش

4

ساسان

کفایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

5

گل آفرین

زارع

رییس اداره پژوهش و فناوری   

سرپرست اداره روابط عمومی

6

اسماعیل

امیری

رییس اداره مدیریت عملکرد

رییس اداره مدیریت عملکرد

7

محسن

جوادی  

رییس اداره حراست

رییس اداره حراست

8

مریم

سینایی

رییس اداره برنامه ریزی و منابع

رییس اداره برنامه ریزی و منابع

9

مجتبی

شکرانه

رییس اداره یگان حفاظت

رئیس اداره یگان حفاظت

10

زهرا

شفیعی سروستانی

رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

11

-

-

رییس اداره پژوهش و فناوری

رییس اداره پژوهش و فناوری

12

الهام

پرندک

رییس اداره امور اداری

رییس اداره امور اداری

13

مریم

فتوت

رییس اداره امور مالی  

رییس اداره امور مالی

14

مجید

خانبازی

رییس  اداره پشتیبانی ،فنی ومهندسی  

رییس  اداره پشتیبانی ،فنی ومهندسی

15

مجتبی

یزدان پناه

رییس اداره حقوقی  

رئیس اداره حقوقی

16

فاطمه

سلطانی

رییس اداره روابط عمومی

مسول واحد فن آوری و اطلاعات

17

محمدجواد

دادراست

رییس اداره محیط زیست انسانی

رییس اداره محیط زیست انسانی

18

سیاوش

محمدی بیگدلی

رییس اداره محیط زیست طبیعی

رییس اداره محیط زیست طبیعی

19

لیلا

جولایی

رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش

رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش

20

قاسم

نهاوندی

رییس اداره امورآزمایشگاهها

رییس اداره امورآزمایشگاهها

21

مریم

توسلی

رییس اداره نظارت و پایش محیط زیست

رییس اداره نظارت و پایش محیط زیست

22

علی

آرندی

رییس اداره پارک ملی بمو

رییس اداره پارک ملی بمو

23

رسول

کرمی

معاون اداره پارک ملی بمو

معاون اداره پارک ملی بمو

24

احمد

رستگار

محیط بان راننده

سرپرست اداره پارک ملی قطرویه

25

مهدی

محمدجانی

رییس اداره پارک ملی بختگان

رییس اداره پارک ملی بختگان

26

ابراهیم

حیدری رودبالی

رییس اداره حفاظت محیط زیست شیراز

رییس اداره حفاظت محیط زیست شیراز

27

علی

آذر

معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز

معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز

28

جواد

مهدی پور

رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

29

سیروس

کریمی زاده

معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز  

معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

30

محمود

جعغری

رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون

رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون

31

خدانظر

انصاری

رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان

رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان

32

محبوبه

پولادچنگ

کارشناس مسئول پایش و آزمایشگاه محیط زیست

مسوول اداره حفاظت محیط زیست فسا

33

علی اکبر

صفایی

رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان

رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان

34

علی بخش

نجاتی  

رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید  

رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید

35

حبیب

رضایی

رییس اداره حفاظت محیط زیست آباده   

رییس اداره حفاظت محیط زیست آباده

36

علیرضا

فرخی

معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده   

معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده

37

بهنام

محمدی

رییس اداره حفاظت محیط زیست بوانات

رییس اداره حفاظت محیط زیست بوانات

38

ابوالحسن

کشاورز

کارشناس زیستگاهها وامور مناطق  

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مرودشت

39

رسول

احمدی آخورمه

معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت  

معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت

40

مسعود

بازیار منصورخانی

کاردان محیط زیست     

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

41

حجت اله

عبدلی گشتاسب

معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

42

علی

دشت رزمی

رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

43

سیده زینب

سجادی

معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی  

معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

44

هوشنگ

علی پور

رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

45

نصیب اله

فتحی

معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد   

معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

46

محمد زمان

سلطانی

رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم

رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم

47

محمدهادی

وثوقی

رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب

رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب

48

محسن

درستکار

معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب

معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب

49

محمدعلی

سلمان پور

رییس  اداره حفاظت محیط زیست لامرد

رییس  اداره حفاظت محیط زیست لامرد

50

حسن

ابراهیمی

رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

51

حسن

زارعی

معاون اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

معاون اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

52

محمدرضا

جمالی

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش

53

حسین

طبخی

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه

54

پژمان

نامجو

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج

55

داریوش

غلامی شیری

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید

56

علی اکبر

کشاورزی

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد

57

محمد حسن

خیراندیش

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر

58

سعید

دهقانی (حجت اله )

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند

59

مهرزاد

جهانپور

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین

60

وحید

شفیعیان

کارشناس مالی

مسول نمایندگی حفاظت محیط زیست رستم

61

ذبیح اله

محمدی شاه ذکریایی

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت

62

علی اشرف

حانه ای

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست سروستان

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست سروستان

بيشتر
شرح وظایف
 
اداره اموراداری
·        رئیس
·        کارشناس طبقه بندی مشاغل
·        کارشناس مسئول اموراداری
·        کارشناس اموراداری
·        کارشناس امور اداری
·        کارشناس امور اداری
·        مسئول خدمات اداری و مالی
·        متصدی خدمات اداری (با نام )
شرح وظائف اداره امور اداری
·   ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.
·   اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .
·   اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .
·   ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .
·   صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .
·   انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجامحضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .
·   اداره اموردبیرخانه ،‌ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .
·   اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *