مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
1402/1/1 سه‌شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"
1398/5/9 چهارشنبه
1398/4/29 شنبه
logo
1390/4/4 شنبه
مناطق شکار ممنوع
 
منطقه شکار ممنوع بصیران:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت150000 هکتاربی ن  طول جغرافیایی 10 53 تا 31 52 و عرض جغرافیایی 02 31 تا 32 30 قرار دارد.که در قسمتی از شهرستان اقلید محصور است.
 
پوشش گیاهی:
درمنه ،انواع گون، خار شتر، کما، علف مار، گلرنگ، تاتوره، میخک، فرفیون، لاله واژگون، شاه تره، کلاغک، پنیرک، لاله، بنفشه و اسپند .
حیات وحش:
کل وبز، قوچ ومیش، روباه، آهو، پلنگ، گرگ، خرگوش ، تشی، کفتار، شغال وپرندگان منطقه شامل: کبک، تیهو، دلیجه، سارگپه معمولی، بحری، بلدرچین، طرقه، چکاوک ،دم جنبانک ابلق و سنقر گندمزار ،انواع پرندگان مهاجر نظیر درنا،اردک وانواع مرغابی سانان .
 
 
 
منطقه شکار ممنوع پادنا:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 40000 هکتار بین 32 52 تا 5052 طول شرقی و 38 28 تا 58 28 عرض شمالی در جنوب شیراز ودر شرق و شمال فیروزآبادواقع گردیده است.
 
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا" درختان جنگلی : بنه (پسته وحشی )،بادام وحشی ،کیکم ، زیتون ،ارس ،داغداغان ،ارژن ،زالزالک ،گیاهان مرتعی ،درمنه و گونه های علفی یکساله از خانواده گرامینه ولگومینوز   
 
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa                     
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica                      
کلخنگ
Pistacia mutica                           
بادام کوهی
Amygdalus scoparia                
تنگرس
Amygdalus lycedis                 
ارژن
Amygdalus eriocada                
کیکم
Acer cinerascens                    
گون
Astragalus   spp                         
کنگر
Gundelia sp                             
 
 
 
حیات وحش:
 
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، گربه وحشی، روباه، شغال ،تشی
 پرندگان : کبک ،تیهو کبوتر جنگلی ، قمری دارکوب ،چک چک ، هد هد ،سنگ چشم ،
کمر کلی، سبز قبا ،کلاغ زاغی ،خانواده گنجشک،زنبور خوار و پرندگان شکاری
 
 
آسیب‌پذیر
حمایت شده
در خطر انقراض
نام فارسی
نام علمی
*
 
 
گرک
Canis lupus
 
 
*
گربه وحشی
Felis sylvesteris
 
*
 
آهو
Gazella subgutturosa
 
 
 
کفتار
Hyacna hyacna
 
*
 
قوچ و میش وحشی
Ovis oricntalis
 
 

منطقه شکار ممنوع چاه نفت داراب :
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 90000 هکتار بین طول جغرافیایی 2 55 تا 33 55 و عرض جغرافیایی 59 27 تا 4 28 در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی داراب ودر مجاورت جاده داراب به بندر عباس واقع شده است.
 
پوشش گیاهی:
بنه ،قیچ،بادام وحشی ،تنگرس،درمنه،شقایق وحشی،ارس،کیکم و گیاهان خانواده گندمیان.
 
پستانداران :
کل وبز ،قوچ ومیش ،پلنگ،گرگ،شغال،روباه معمولی،روباه سردم سفید، تشی،خرگوش و...
پرندگان:
هوبره،دراج،کبک،تیهو، کبوتر ،قمری، بلدرچین،سینه سیاه و...
 
 
 
منطقه شکار ممنوع خرمنکوه فسا:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 26582 هکتار بین 30 53 تا 40 53 طول شرقی و 9 29 تا 17 29 عرض شمالی در شرق شیراز ودر حاشیه جاده شیراز استهبان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa                     
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica                      
کلخنگ
Pistacia mutica                           
بادام کوهی
Amygdalus scoparia               
تنگرس
Amygdalus lycedis                 
ارژن
Amygdalus eriocada                
کیکم
Acer cinerascens                    
گون
Astragalus   spp                         
کلاه میرحسن
Acantolimon  sp                        
کوما –باریجه
Ferula 2sp                               
چای کوهی
Stachys sp                              
لاله وحشی
Tulipa 3sp                             
بومادران
Achilea sp                               
 
آویشن
Thymus sp                            
درمنه
Artemisia   sp                         
مریم گلی
Salvia sp                                 
بابونه
Anthemis   2sp                         
کنگر
Gundelia sp                             
آنزروت
Ebenus stellata                        
گل گندم
Centura   4 sp                           
شکر تیغال
Echinops sp                             
بهمن
Stipa barbata                            
رعنا زیبا
Gailardia sp                             
 
حیات وحش: پستانداران :کل و بز ، قوچ و میش خرگوش ،گرگ ، روباه و... پرندگان شامل: کبک،تیهوو انواع پرندگان شکاری
 
منطقه شکار ممنوع دالان:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 30000 هکتار بین طول جغرافیایی 49 51 تا 5 52 و عرض جغرافیایی
 35 28 تا 44 28 و در 62 کیلومتری غرب شهرستان فیروزآباد ودر 33 کیلومتری جنوب فراشبند قرار دارد.
 
پوشش گیاهی:
درختان بنه،کلخنگ،بادام،کیکم،آلبالوی وحشی،گز،کنار،استبرق و انواع گونه های علفی.و...
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،کبک وتیهو،باقرقره و پرندگان شکاری.
 
 
منطقه شمکار ممنوع کوه دراء ممسنی:
 
این منطقه با وسعت 80000 هکتار در 30 کیلو متری غرب شهرستان کازرون و42 کیلومتری جنوب شهرستان نورآباد ممسنی قرار دارد.
 
پوشش گیاهی :
کنار ،استبرق،بادام، بنه، بلوط،گیلاس وحشی، کیکم، کیالک، افدرا .
حیات وحش:
کل وبز، قوچ ومیش ، گراز، تشی، شغال، کفتار، گرگ،خرس، پلنگ، کاراکال، گور کن، سنجاب، پرندگان شامل: کبک، تیهو، قمری، کبوتر جنگلی، سهره جنگلی، هد هد، سبز قبای هندی، سبز قبای معمولی، زنبور خورک سبز، چکاوک کاکلی، بلبل خرما، دلیجه ، چک چک سر سیاه، عقاب طلایی ، قرقی، جغد کوچک، کمرکلی، کوکر، چرخ ریسک بزرگ .
 
 
منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان:
 
موقعیت جغرافیایی :
این منطقه با وسعت 30000 هکتار بین 8 53 تا 17 53 طول شرقی و 45 29 تا 15 30 عرض شمالی در جنوب غربی شهر ارسنجان واقع شده است.
 
پوشش گیاهی:
گون،درمنه، آویشن، جاشیر،گرامینه،جارو وسایر گیاهان علوفه ای و درختها ودرختچه هایی شامل: بنه ،کیکم،بادام،گلابی وحشی، گز، کلخنگ،تنگرس، ار‍ژن وزالزالک.
حیات وحش:
کفتار،روباه،گرگ،گرازوپرندگان شامل: کبک،باقرقره،،شاهین،عقاب،تیهو و دلیجه میباشد.
 
 
منطقه شکار ممنوع کوه گورم:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 50000 هکتار بین 26 53 تا 32 53 طول شرقی و 37 28 تا 51 29 عرض شمالی در شهرستان جهرم قرار دارد.
 
پوشش گیاهی:
در اکثر ارتفاعات یاد شده درختان جنگلی بادام کوهی , بنه , کهکم , کلخنگ , کیالک ( زالزالک ) , ارژن , انجیر وحشی , گیلاس وحشی , ارس یا سروکوهی , مورد , خرزهره , استبرق و کنار دیده می شود که گونه جنگلی غالب در منطقه درختان بادام وحشی و ارس تشکیل داده است .
از گونه های مرتعی می توان چندان , گون , درمنه , خارشتر , آنغوزه , کنگر , ریش بز , آبنوس , لاکتوکا , ) کاهو وحشی ) و گرامینه ها نام برد .
از گیاهان دارویی نیز می توان آنغوزه , ختمی , بابونه , رازیانه , شاتره , کاسنی , بومادران , تلخه بیان , شیرین بیان و ثعلب نام برد .
 
حیات وحش:
 با توجه به ارتفاعات صخره ای و صعب العبور , زیستگاهی مناسب برای جانوران وحشی به شمار می آید . طبق سر شماری در آبانماه سال 84 از حدود 15% کل منطقه و طی یک رزو سرشماری تقریبا" تعداد 170 رأس کل و بز و 35 رأس قوچ و میش مشاهده گردید هم چنین منطقه دارای آهو و پلنگ ( هر دو به ندرت مشاهده می شود ) , گرگ , روباه , خرگوش , تشی , لاک پشت و ... نیز به وفور مشاهده می شود .
این منطقه زیستگاه پرندگانی از قبیل کبک , تیهو , قمری , انوع عقاب ها , دلیجه , بحری , شاهین , انواع کبوترها , کمر کولی , چک چک کوهی , دارکوب , هد هد , کوکرها , لاشخورها , اواه چکاوک ها , چرخ ریسکها , توکاها , پرستوها , بلبل خرما , زنبور خور , سبزه قبا , سلیم طوقی , لیکو , کلاغ ها و گنجشکها که همگی به وفور مشاهده می گردد می باشد .
منطقه شکار ممنوع کوه هوا وتنگخور لامرد:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 80000 هکتار بین طول جغرافیایی 41 52 تا 21 53 و عرض شمالی 40 27 تا 56 27 در فاصله 85 کیلو متری شمال لامرد و 65 کیلومتری جنوب غربی و غرب خنج قرار دارد.
 
پوشش گیاهی:
کنار،استبرق،بنه،کلخنگ،بادام وحشی، کیکم، انواع گون وگونه های مرتعی .
حیات وحش:
پستانداران شامل : کل وبز ،قوچ ومیش،گرگ،پلنگ،روباه،شغال،خزندگان وانواع پرندگان شکاری و کبک وتیهو میباشد.
 
 
 
منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 50000 هکتار بین طول جغرافیایی 21 55 تا 54 55 و عرض جغرافیایی 16 28 تا 47 28 در حوزه شهرستان داراب ودر حوالی روستای لایزنگان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس،بنه،کلخنگ،بادام وحشی ،تنگرس،ارژن،کیکم،زالزالک،انجیر وحشی،آلبالو،گیلاس وحشی،خرزهره،گون، کلاه میر حسن و مورد.
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،گرگ،شغال،روباه،خرس، جوجه تیغی،خرگوش،گراز،کفتارو پرندگان آن شامل:کبک،تیهو،بلدرچین،جغد،کبوتر جنگلی،انواع عقاب،سارگپه،خزندگانی نظیر:مارهای مناطق گرم وخشک لاک پشت،سمندرو...
 
 
منطقه شکار ممنوع مزایجان:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 40000 هکتار در 25 54 طول شرقی و 28 21 عرض شمالی ودر 70 کیلومتری جنوب شهرستان داراب و شرق زرین دشت در ارتفاعات کوه مرو تلخی واقع شده است.
 
پوشش گیاهی:
گرامینه،کلاه میرحسن،گون،کنگر،بومادران،اسپند،گیاهان دارویی ودرختان ودرختچه هایی چون بنه،کیکم،ارژن،بادام،تنگرس،خوشک،آلبالوی وحشی وکاروان کش .
حیات وحش:
کل وبز،قوچ و میش ،گراز،کفتار،خرگوش،گرگ،تشی وپرندگان شامل: کبک،تیهو،باقرقره،وزنبور خوار ،کبوتر چاهی،پرستو، زاغ نوک سرخ، سهره،چکاوک، چک چک، زرده پره و هوبره .
 
 
منطقه شکار ممنوع مل بلند:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 12000 هکتار بین طول جغرافیایی 33 52 تا 40 53 و عرض جغرافیایی 4 29 تا 13 29 در 52 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و درمحور شیراز فیروزآباد قرار دارد .
 
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا" درختان جنگلی ومرتعی عمده ترین گونه های گیاهی منطقه شامل بنه ،
،بادام وحشی، کلخنگ ،کیالک،کیکم، تنگس،انواع گون،آویشن ، کما ،ارژن ،،گیاهان مرتعی یکساله وچند ساله میباشد،
 
 
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa                     
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica                       
کلخنگ
Pistacia mutica                           
بادام کوهی
Amygdalus scoparia               
تنگرس
Amygdalus lycedis                 
ارژن
Amygdalus eriocada                
کیکم
Acer cinerascens                    
گون
Astragalus   spp                         
کنگر
Gundelia sp                             
 
حیات وحش:
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش، خرگوش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، روباه، شغال ،تشی
 پرندگان : سنگ چشم، زاغی ، کبک ،تیهو،گنجشک ،، دلیجه،چک چک کوهی ، کمر کلی ،سهره معمولی.
 
 
 
 
 
 
 
1390/4/4 شنبه
- مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست:
مشخصات مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
ردیف
نام منطقه
وسعت (هکتار)
موقعیت
تاریخ حفاظت
پوشش گیاهی برجسته
وضعیت طبیعی
1
پارک ملی بمو
48594
20 کیلومتری شیراز
1350
گون‎ـ‎درمنه‎ـ‎گونه‎های علفی
دشت‎ـ‎تپه‎ماهور‎ـ‎ کوهستان
2
پارک ملی بختگان
117047
40 کیلومتری استهبان
1348
بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم‎ـ‎قیچ‎ـ‎پوشش گیاهی تالابی
تالابی‎ـ‎تپه ماهوری‎ـ‎کوهستانی
3
منطقه حفاظت شده جنگلی تنگ بستانک
15324
60 کیلومتری مرودشت
1372
بلوط‎ـ‎بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم
کوهستـانی‎ـ‎رودخانه‎ای‎ـ‎چشمه سار
4
منطقه حفاظت شده جنگلی آبشار مارگون
3501
30 کیلومتری سپیدان
1372
ارس‎ـ‎شن‎ـ‎داغداغان‎ـ‎گلابی وحشی‎ـ‎بنه
کوهسـتانی‎ـ‎رودخانه‎ای‎ـ‎چشمه‎ سار
5
پناهگاه حیات وحش بختگان
242223
40 کیلومتری استهبان
1348
بنه‎ـ‎انواع بادام‎ ـ ‎کیکم ‎ـ‎قیچ‎ـ‎پوشش گیاهی تالابی
تالابی‎ـ‎تپه ماهوری‎ ـ ‎کوهستانی
6
منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان
59279
20 و 60 کیلومتری کازرون
1350
پوشش گیاهی تالابی ـ ارس‎ـ‎جامعه بلوط‎ـ‎بنه ـ بادام‎ـ‎کنار
تالابی‎ـ‎دشت‎‎ـ‎کوهستانی ـ کویری‎ـ‎تپه‎ماهوری
7
منطقه حفاظت شده بهرام گور
366397
50 کیلومتری نیریز
1351
بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎قیچ‎ـ‎درمنه ـ پوشش گیاهی کویری
کویری‎ـ‎تپه ماهور‎ـ‎کوهستانی
8
منطقه حفاظت شده هرمود
209671
55 کیلومتری لار
1355
جوامع سرو‎ـ‎جامعه زیتون ـ بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کنار‎ـ‎کرت‎ـ‎آکاسیا
دشتی‎ـ‎تپه ماهور‎ـ‎کوهستانی
9
منطقه حفاظت شده میانجنگل
58125
25 کیلومتری فسا
1373
ارس‎ـ‎بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم
کوهستانی‎ـ‎جنگلی
10
منطقه شکار ممنوع بصیران
150000
20 کیلومتری اقلید
1369
درمنه زار
تالابی‎ـ‎کوهستانی‎ـ‎تپه‎ماهور
11
منطقه شکار ممنوع کوه دراء
80000
80 کیلومتری ممسنی
1376
بلوط‎ـ‎بادام‎ـ‎بنه‎ـ‎کنار
کوهستانی‎ـ‎جنگلی
12
منطقه شکار ممنوع کوه گُرم
50000
40 کیلومتری جهرم
1374
بنه‎ـ‎بادام وحشی‎‎ـ‎‎ارس‎‎ـ ‎انجیر‎ـ‎درمنه‎ـ‎استبرق‎ـ‎کیکم
کوهستانی
13
منطقه شکار ممنوع چاه نفت
90000
70 کیاومتری داراب
1371
بنه‎ـ‎بادام وحشی‎ـ‎ارس‎ـ ‎کیکم‎ـ‎قیچ
کوهستانی
14
منطقه شکار ممنوع دالان
30000
60 کیلومتری فیروزآباد
1374
بنه‎ـ‎کلخنگ‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم
کوهستانی
15
منطقه شکار ممنوع پادنا
40000
10 کیلومتری فیروزآباد
1373
بنه‎ـ‎انواع بادام‎ـ‎ارژن‎ـ‎کیکم ـ‎زالزالک
کوهستانی و صخره‎ای
16
منطقه شکار ممنوع توت سیاه
20000
30 کیلومتری بوانات
1369
بنه‎ـ‎گز‎ـخوشک‎ـ‎قیچ‎ـ‎درمنه
کوهستانی
17
منطقه شکار ممنوع دره باغ
140000
70 و 90 کیلومتری بوانات
1376
بنه‎ـ‎بادام‎ـکیکم‎ـدرمنه‎ـ‎ گونه‎های گیاهی کویری
دشت‎ـ‎کوهستانی
18
منطقه شکار ممنوع کوهستان
50000
90 کیلومتری داراب
1377
بنه‎ـ‎کلخنگ‎ـ‎بادام وحشی ـ کیکم‎ـ‎ارژن‎ـ‎ارس‎ـ‎درمنه
دشت‎ـ‎تپه ماهور‎ ـ ‎کوهستان
19
منطقه شکار ممنوع مل بلند
12000
70 کیلومتری فیروزآباد
1378
بنه‎ـ‎کلخنگ‎ـ‎بادام وحشی‎ ـ‎ کیالک‎ـ‎کیکم‎ـ‎ارژن
کوهستانی‎ـ‎نیمه جنگلی
20
منطقه شکارممنوع مهارلو
25000
20 کیلومتری شیراز
1379
بادام‎ـ‎بنه‎ـ‎کیکم
دشت‎ـکوهستان
21
منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور
80000
140 و 80 کیلومتری لامرد
1378
بادام‎ـ‎بنه‎ـ‎کیکم
دشت‎ـکوهستان
22
منطقه شکار ممنوع بیدبیده
20000
آباده
 
قیچ‎ـدرمنه‎ـ‎گونه‎های گیاهی کویری
کویری وتپه ماهور
23
منطقه حفاظت شده ماله گاله
52096
شیراز
 
بلوط‎ـ‎بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎ارژن
کوهستانی و دشتی
24
منطقه شکارممنوع خرمنکوه
20000
فسا
 
کیکم‎ـ‎بادام
کوهستانی
 
25
پارک ملی قطرویه
43000
50 کیلومترینی ریز
1388
قیچ‎ـدرمنه‎ـ‎گونه‎های گیاهی کویری
دشتی و تپه ماهوری
26
منطقه شکارممنوع مل بلند
12000
فیروزآباد
1378
بادام و بنه
کوهستانی
27
منطقه شکارممنوع پادنا
40000
فیروزآباد
1378
بادام و بنه و کیکم
کوهستانی
28
منطقه شکارممنوع روشن کوه
80000
سوریان
1388
بنه،بادام کوهی,ارژن
کوهستانی
 

 
 -نام و سطح تالابهای تحت حفاظت استان و عوامل تهدید کننده آنها
- تالابها:
          دریاچه‎ها و تالابهای استان فارس واقع در جنوب غربی ایران از با ارزش‎ترین مناطق زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی محسوب می‎شود؛ این تالابها همچنین مناطق زادآوری گونه‎هایی از پرندگان آبزی مهاجر و بومی نظیر:
پلیکان
اکراس سیاه
کفچه نوک
اردک مرمری
فلامینگو
آنقوت
تنجه (اردک باد کوبه‎ای)
اردک تاجدار
اردک بلوطی
اردک سر سفید
اردک سیاه کاکل
کشیم بزرگ
کشیم کوچک
کشیم گردن سیاه
طاووسک
اگرت کوچک
اگرت بزرگ
حواصیل ارغوانی
حواصیل زرد
بوتیمار
بوتیمار کوچک
چوب پا
گلاریول
دیدومک
و گونه‎های دیگر خصوصاً انواع آبچلیک‎ها را می‎توان نام برد.
اکثر دریاچه‎های فارس از رودخانه‎هایی تغذیه می‎شوند که مبدأ و مصب آنها در داخل استان می‎باشد. برخی از این دریاچه‎ها دارای آب شیرین هستند مانند تالاب ارژن، دریاچه پریشان و دریاچه کافتر؛ برخی از آنها دارای آب شور هستند نظیر دریاچه های  مهارلو،بختگان و طشک.
کاهش بارندگی گاهی باعث اختلاف سطح شدیدی در طول یک دوره یکساله و یا چند ساله در دریاچه‎های استان می‎شود؛ آنچه در رابطه با تالابها و دریاچه‎های فارس مهم است؛ احاطه شدن آنها در میان مناطق خشک و لم یزرع می‎باشد..
 
تالابهای تحت حفاظت  فارس:
دریاچه های  بختگان و طشک:
          این دریاچه‎ها از جمله دریاچه‎های آب شور هستند که به دو بخش دریاچه بختگان در جنوب و دریاچه طشک در شمال تقسیم می شوند؛ این دو دریاچه در زمانی که سطح آب بالا می‎آید به یکدیگر متصل می‎شوند.
          مساحت هر دو دریاچه و مناطق تالابی اطراف آنها در حدود 1600 کیلومتر مربع می‎باشند که طی سالهای اخیر در اثر عملیات زهکشی بر روی تالابهای این حوزه سطح آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
تالاب سهل‌آباد:
          این تالاب در جنوب شرقی دریاچه بختگان و به فاصله 4 کلومتری روستایی به همین نام به صورت دلتای کوچکی که توسط چشمه آب گرم سهل‌آباد تغذیه می‌گردد؛ قرار دارد و در حال حاضر اهمیت خود را به عنوان محیطی امن و مطلوب به منظور استفاده پرندگان آبزی به طور کلی از دست داده است. موقعیت جغرافیایی این تالاب  عرض شمالی و  طول شرقی و ارتفاع آن 1525 متر از سطح دریا می‌باشد؛ و بستر آن سیلیس رسوبی است.
 
تالاب گمبان ومناطق مجاور دریاچه طشک:
          این تالاب در گوشه شمالی دریاچه طشک در منطقه‌ای به نام آب چشمه گمبان در  عرض شمالی و  طول شرقی واقع شده‌است. ارتفاع آن ازسطح دریا 1525 متر می‌باشد.
منابع آب:
          چشمه گمبان در حوالی مظهر آن تشکیل منطقه تالابی پوشیده از گیاه به مساحت تقریبی 2 کیلومتر مربع را می‌دهد؛آب تالاب گمبان از همین چشمه تأمین می‌شود که جریان قوی آن دبی معادل 5/2 متر مکعب در ثانیه آب را به طرف دریاچه طشک هدایت می‌کند.
.
تالاب کمجان:
          این تالاب در شرق شهرستان مرودشت و اراضی پست شمال رودخانه کر در نزدیکی دهکده‌های زین‌آباد، کمجان، سلطان‌آباد واقع شده. از شمال به اراضی توابع ارسنجان، از جنوب به رودخانه کر، از مشرق به دریاچه طشک و از غرب تا 5 کیلومتری در قدیمی بند امیر امتداد دارد. در سالهای 61ـ1359 با احداث یک رشته کانال زهکشی اصلی و چندین رشته زهکشهای فرعی، تالاب مذکورکه جزء تالابهای بین‌المللی بود؛ تقریبا" ازبین رفته است. در سالهای اخیر از طرف جوامع محلی کوشش هایی در جهت احیاء این تالاب صورت پذیرفته است.
 
دریاچه مهارلو:
این دریاچه در مرکز اراضی پست حوزه شیراز  با ارتفاع 1500 متر از سطح دریا و مساحت حدود 216 کیلومتر مربع واقع شده است که کاهش و افزایش سطح آن بستگی به میزان بارندگی سالیانه دارد.
تالاب پروان:
          این تالاب در ضلع شمالی دریاچه مهارلو در بخشی که آب چشمه پروان وارد دریاچه مهارلو می‎شود در  عرض شمالی و  طول شرقی و با ارتفاع 1500 متر از سطح دریا واقع شده است.
منابع آب:
          آب این تالاب از چشمه آب پروان تأمین می‎شود؛ و این تالاب از جمله تالابهای آب شیرین است
اهمیت از نظر پرندگان:
وجود نی‎زار و مناطق باز در داخل نی‎زارها و همچنین برخورداری از آب شیرین توأم با تراکم گیاهان آبزی، به نظر می‎رسد که این تالاب محیطی امن و مناسب جهت پرندگان آبزی بشمار آید. به هنگام غروب آفتاب مشاهده شده که پرندگان به منظور تغذیه دریاچه مهارلو را به سمت تالاب آب پروان ترک می‎نمایند.
تالاب برم شور:
          تالاب برم شور در 24 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و و در گوشه جنوب غربی دریاچه مهارلو و در ارتفاع 1500 متر از سطح دریا قرار دارد. مساحت آن در حدود 5/1 کیلومتر مربع است و جریان آب آن از طریق پل فسا پس از طی مسافتی در دریاچه مهارلو تخلیه می‎گردد.
تالاب سلطان‌آباد:
          این تالاب در 16 کیلومتری جنوب شهر شیراز و در اراضی پست غرب این حوزه در  عرض شمالی و  طول شرقی و با ارتفاع 1500 متر از سطح دریا و مساحت حدود 7 کیلومتر مربع واقع گردیده است.
دریاچه‌های هفت برم
          هفت برم (هفت دریاچه) در شرق کوه انار در حدود 20 کیلومتری شمال دشت ارژن در  عرض شمالی و  طول شرقی با ارتفاع 2200 متر از سطح دریا واقع شده‌اند.
          با توجه به کمی فاصله این دریاچه‌ها تا شهر شیراز در فصل آزاد این دریاچه‌ها میزبان تعداد زیادی از شکارچیان صید پرنده و ماهی می‌باشند. بنابراین جمعیت پایین پرندگان در طول فصل مهاجرت به علت فشاری است که از جانب شکارچیان اعمال می‌شود.
تالاب ارژن:
           این تالاب به شکل یک حوزه بسته و جدا شده در غرب زاگرس مرکزی ؛ با ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و مساحت 24 کیلومتر مربع در 55 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است.
دریاچه پریشان:
          این دریاچه در 16 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کازرون و در غرب کوهپایه‌های بخش مرکزی زاگرس در  عرض شمالی و  طول شرقی و ارتفاع 820 متر از سطح دریا واقع شده است. و دارای مساحت حدود 40 کیلومتر مربع می باشد.
دریاچه کافتر:
          این دریاچه در شمالی ترین نقطه استان فارس و جنوب شرقی شهرستان اقلید در گوشه شرقی دشت وسیع نمدان با ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و مساحت 2000 تا 2500 هکتار  واقع شده است.
عوامل تهدید تالاب ها
عوامل تهدید تالاب ها را می توان به دو دسته­ی عوامل انسانی و طبیعی تقسیم کرد :
عوامل انسانی :
1-     وجود کشاورزی دراطراف تالاب ( مرغوبیت اراضی تالاب سبب گشته تا سالانه مساحتی از عرصه­ی تالابی به زیر کشت رفته و نیز آبشویی اراضی کشاورزی و ورود مواد شیمیایی موجود در سموم و کودها، کیفیت آب را تا حد زیادی دستخوش تغییر کند. )
2-     چرای بی رویه­ی احشام در فصل تابستان که خاک تالاب را بر اثر تردد دام به کلی زیر ورو می کند.
3- گردشگری غیر اصولی درمنطقه و انباشت زباله و استفاده­ی ناپایدار از منابع گردشگری.
4- شکار و صید غیر مجاز
5- حضور عشایر بیش از ظرفیت مراتع و مشکلات اجتماعی و بهداشتی ناشی از حضور آنان
6- احداث کانال های زهکشی آب به منظور خشکاندن اراضی و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی
7- حفر چاه های غیر مجاز
8- تصرف اراضی و تبدیل تالاب به زمین کشاورزی
9- عدم ابطال اسناد مالکیت اراضی خریداری شده توسط سازمان
10- آتش سوزی های تعمدی نی زارهای حاشیه­ی تالاب
عوامل طبیعی :
1-     خشکسالی های پی در پی
2-     تغییرات اقلیمی در مقیاس منطقه ای
عوامل تهدید تالاب :
عوامل تهدید تالاب ها را می توان به دو دسته­ی عوامل انسانی و طبیعی تقسیم کرد :
عوامل انسانی :
1)تغییر کاربری اراضی و تعرض به حریم تالاب
2)رهاسازی گونه های غیربومی ماهی در تالاب توسط شیلات و مردم
3)استفاده­ی بی رویه از قایق­های موتوری که با ایجاد سر و صدا باعث نا امنی کلونی های زادآور و مناطق حضور پرندگان شده و همچنین آلودگی های سوختی این نوع قایق ها کیفیت آب پریشان را تهدید می نماید.
4)ورود پساب­های خانگی و کشاورزی به تالاب که بالا رفتن مواد آلی و معدنی آب و پدیده­ی یوتریفیکاسیون ( خوراک­وری ) را به دنبال دارد.
5)انجام فعالیت­های عمرانی نظیر راه­سازی و خطوط انتقال گاز و برق در داخل یا حریم تالاب
6) صید و شکار بی رویه
7) استفاده­ی غیراصولی و بهره برداری­های بیش از حد از توان تالاب توسط کشاورزان منطقه
8) حفر چاه های آب غیر مجاز
9) احداث کانال های زهکشی آب به منظور خشکاندن اراضی و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی
10) گردشگری غیر اصولی و ناپایدار از منابع تفرجی تالاب
11) آتش سوزی های تعمدی نی زارهای حاشیه­ی تالاب
 
عوامل طبیعی :
1)      خشکسالی های پی در پی و عدم برنامه ریزی مناسب جهت پیشگیری از عواقب آن
 
اقدامات لازم جهت رفع تهدیدها :
-         تعیین حریم تالابها و مشخص نمودن فیزیکی مرز آن
-         اجرای طرح های حفاظتی از تالاب و تهیه­ی برنامه­ی جامع مدیریت با همکاری تمامی ذی نفعان تالاب
-         مسلوب المنفعه نمودن چاه­های غیر مجاز آب
-         کنترل و اطفاء آتش سوزی­ها
تهیه­ی طرح حفاظتی برای تأمین حداقل آبی به منظور حفظ گونه­ها و احیای ذخایر ژنتیکی تالاب
مناطق شکار ممنوع
1402/1/1 سه‌شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"
1398/5/9 چهارشنبه
1398/4/29 شنبه
logo
1390/4/4 شنبه
مناطق شکار ممنوع
 
منطقه شکار ممنوع بصیران:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت150000 هکتاربی ن  طول جغرافیایی 10 53 تا 31 52 و عرض جغرافیایی 02 31 تا 32 30 قرار دارد.که در قسمتی از شهرستان اقلید محصور است.
 
پوشش گیاهی:
درمنه ،انواع گون، خار شتر، کما، علف مار، گلرنگ، تاتوره، میخک، فرفیون، لاله واژگون، شاه تره، کلاغک، پنیرک، لاله، بنفشه و اسپند .
حیات وحش:
کل وبز، قوچ ومیش، روباه، آهو، پلنگ، گرگ، خرگوش ، تشی، کفتار، شغال وپرندگان منطقه شامل: کبک، تیهو، دلیجه، سارگپه معمولی، بحری، بلدرچین، طرقه، چکاوک ،دم جنبانک ابلق و سنقر گندمزار ،انواع پرندگان مهاجر نظیر درنا،اردک وانواع مرغابی سانان .
 
 
 
منطقه شکار ممنوع پادنا:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 40000 هکتار بین 32 52 تا 5052 طول شرقی و 38 28 تا 58 28 عرض شمالی در جنوب شیراز ودر شرق و شمال فیروزآبادواقع گردیده است.
 
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا" درختان جنگلی : بنه (پسته وحشی )،بادام وحشی ،کیکم ، زیتون ،ارس ،داغداغان ،ارژن ،زالزالک ،گیاهان مرتعی ،درمنه و گونه های علفی یکساله از خانواده گرامینه ولگومینوز   
 
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa                     
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica                      
کلخنگ
Pistacia mutica                           
بادام کوهی
Amygdalus scoparia                
تنگرس
Amygdalus lycedis                 
ارژن
Amygdalus eriocada                
کیکم
Acer cinerascens                    
گون
Astragalus   spp                         
کنگر
Gundelia sp                             
 
 
 
حیات وحش:
 
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، گربه وحشی، روباه، شغال ،تشی
 پرندگان : کبک ،تیهو کبوتر جنگلی ، قمری دارکوب ،چک چک ، هد هد ،سنگ چشم ،
کمر کلی، سبز قبا ،کلاغ زاغی ،خانواده گنجشک،زنبور خوار و پرندگان شکاری
 
 
آسیب‌پذیر
حمایت شده
در خطر انقراض
نام فارسی
نام علمی
*
 
 
گرک
Canis lupus
 
 
*
گربه وحشی
Felis sylvesteris
 
*
 
آهو
Gazella subgutturosa
 
 
 
کفتار
Hyacna hyacna
 
*
 
قوچ و میش وحشی
Ovis oricntalis
 
 

منطقه شکار ممنوع چاه نفت داراب :
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 90000 هکتار بین طول جغرافیایی 2 55 تا 33 55 و عرض جغرافیایی 59 27 تا 4 28 در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی داراب ودر مجاورت جاده داراب به بندر عباس واقع شده است.
 
پوشش گیاهی:
بنه ،قیچ،بادام وحشی ،تنگرس،درمنه،شقایق وحشی،ارس،کیکم و گیاهان خانواده گندمیان.
 
پستانداران :
کل وبز ،قوچ ومیش ،پلنگ،گرگ،شغال،روباه معمولی،روباه سردم سفید، تشی،خرگوش و...
پرندگان:
هوبره،دراج،کبک،تیهو، کبوتر ،قمری، بلدرچین،سینه سیاه و...
 
 
 
منطقه شکار ممنوع خرمنکوه فسا:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 26582 هکتار بین 30 53 تا 40 53 طول شرقی و 9 29 تا 17 29 عرض شمالی در شرق شیراز ودر حاشیه جاده شیراز استهبان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa                     
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica                      
کلخنگ
Pistacia mutica                           
بادام کوهی
Amygdalus scoparia               
تنگرس
Amygdalus lycedis                 
ارژن
Amygdalus eriocada                
کیکم
Acer cinerascens                    
گون
Astragalus   spp                         
کلاه میرحسن
Acantolimon  sp                        
کوما –باریجه
Ferula 2sp                               
چای کوهی
Stachys sp                              
لاله وحشی
Tulipa 3sp                             
بومادران
Achilea sp                               
 
آویشن
Thymus sp                            
درمنه
Artemisia   sp                         
مریم گلی
Salvia sp                                 
بابونه
Anthemis   2sp                         
کنگر
Gundelia sp                             
آنزروت
Ebenus stellata                        
گل گندم
Centura   4 sp                           
شکر تیغال
Echinops sp                             
بهمن
Stipa barbata                            
رعنا زیبا
Gailardia sp                             
 
حیات وحش: پستانداران :کل و بز ، قوچ و میش خرگوش ،گرگ ، روباه و... پرندگان شامل: کبک،تیهوو انواع پرندگان شکاری
 
منطقه شکار ممنوع دالان:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 30000 هکتار بین طول جغرافیایی 49 51 تا 5 52 و عرض جغرافیایی
 35 28 تا 44 28 و در 62 کیلومتری غرب شهرستان فیروزآباد ودر 33 کیلومتری جنوب فراشبند قرار دارد.
 
پوشش گیاهی:
درختان بنه،کلخنگ،بادام،کیکم،آلبالوی وحشی،گز،کنار،استبرق و انواع گونه های علفی.و...
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،کبک وتیهو،باقرقره و پرندگان شکاری.
 
 
منطقه شمکار ممنوع کوه دراء ممسنی:
 
این منطقه با وسعت 80000 هکتار در 30 کیلو متری غرب شهرستان کازرون و42 کیلومتری جنوب شهرستان نورآباد ممسنی قرار دارد.
 
پوشش گیاهی :
کنار ،استبرق،بادام، بنه، بلوط،گیلاس وحشی، کیکم، کیالک، افدرا .
حیات وحش:
کل وبز، قوچ ومیش ، گراز، تشی، شغال، کفتار، گرگ،خرس، پلنگ، کاراکال، گور کن، سنجاب، پرندگان شامل: کبک، تیهو، قمری، کبوتر جنگلی، سهره جنگلی، هد هد، سبز قبای هندی، سبز قبای معمولی، زنبور خورک سبز، چکاوک کاکلی، بلبل خرما، دلیجه ، چک چک سر سیاه، عقاب طلایی ، قرقی، جغد کوچک، کمرکلی، کوکر، چرخ ریسک بزرگ .
 
 
منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان:
 
موقعیت جغرافیایی :
این منطقه با وسعت 30000 هکتار بین 8 53 تا 17 53 طول شرقی و 45 29 تا 15 30 عرض شمالی در جنوب غربی شهر ارسنجان واقع شده است.
 
پوشش گیاهی:
گون،درمنه، آویشن، جاشیر،گرامینه،جارو وسایر گیاهان علوفه ای و درختها ودرختچه هایی شامل: بنه ،کیکم،بادام،گلابی وحشی، گز، کلخنگ،تنگرس، ار‍ژن وزالزالک.
حیات وحش:
کفتار،روباه،گرگ،گرازوپرندگان شامل: کبک،باقرقره،،شاهین،عقاب،تیهو و دلیجه میباشد.
 
 
منطقه شکار ممنوع کوه گورم:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 50000 هکتار بین 26 53 تا 32 53 طول شرقی و 37 28 تا 51 29 عرض شمالی در شهرستان جهرم قرار دارد.
 
پوشش گیاهی:
در اکثر ارتفاعات یاد شده درختان جنگلی بادام کوهی , بنه , کهکم , کلخنگ , کیالک ( زالزالک ) , ارژن , انجیر وحشی , گیلاس وحشی , ارس یا سروکوهی , مورد , خرزهره , استبرق و کنار دیده می شود که گونه جنگلی غالب در منطقه درختان بادام وحشی و ارس تشکیل داده است .
از گونه های مرتعی می توان چندان , گون , درمنه , خارشتر , آنغوزه , کنگر , ریش بز , آبنوس , لاکتوکا , ) کاهو وحشی ) و گرامینه ها نام برد .
از گیاهان دارویی نیز می توان آنغوزه , ختمی , بابونه , رازیانه , شاتره , کاسنی , بومادران , تلخه بیان , شیرین بیان و ثعلب نام برد .
 
حیات وحش:
 با توجه به ارتفاعات صخره ای و صعب العبور , زیستگاهی مناسب برای جانوران وحشی به شمار می آید . طبق سر شماری در آبانماه سال 84 از حدود 15% کل منطقه و طی یک رزو سرشماری تقریبا" تعداد 170 رأس کل و بز و 35 رأس قوچ و میش مشاهده گردید هم چنین منطقه دارای آهو و پلنگ ( هر دو به ندرت مشاهده می شود ) , گرگ , روباه , خرگوش , تشی , لاک پشت و ... نیز به وفور مشاهده می شود .
این منطقه زیستگاه پرندگانی از قبیل کبک , تیهو , قمری , انوع عقاب ها , دلیجه , بحری , شاهین , انواع کبوترها , کمر کولی , چک چک کوهی , دارکوب , هد هد , کوکرها , لاشخورها , اواه چکاوک ها , چرخ ریسکها , توکاها , پرستوها , بلبل خرما , زنبور خور , سبزه قبا , سلیم طوقی , لیکو , کلاغ ها و گنجشکها که همگی به وفور مشاهده می گردد می باشد .
منطقه شکار ممنوع کوه هوا وتنگخور لامرد:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 80000 هکتار بین طول جغرافیایی 41 52 تا 21 53 و عرض شمالی 40 27 تا 56 27 در فاصله 85 کیلو متری شمال لامرد و 65 کیلومتری جنوب غربی و غرب خنج قرار دارد.
 
پوشش گیاهی:
کنار،استبرق،بنه،کلخنگ،بادام وحشی، کیکم، انواع گون وگونه های مرتعی .
حیات وحش:
پستانداران شامل : کل وبز ،قوچ ومیش،گرگ،پلنگ،روباه،شغال،خزندگان وانواع پرندگان شکاری و کبک وتیهو میباشد.
 
 
 
منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 50000 هکتار بین طول جغرافیایی 21 55 تا 54 55 و عرض جغرافیایی 16 28 تا 47 28 در حوزه شهرستان داراب ودر حوالی روستای لایزنگان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس،بنه،کلخنگ،بادام وحشی ،تنگرس،ارژن،کیکم،زالزالک،انجیر وحشی،آلبالو،گیلاس وحشی،خرزهره،گون، کلاه میر حسن و مورد.
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،گرگ،شغال،روباه،خرس، جوجه تیغی،خرگوش،گراز،کفتارو پرندگان آن شامل:کبک،تیهو،بلدرچین،جغد،کبوتر جنگلی،انواع عقاب،سارگپه،خزندگانی نظیر:مارهای مناطق گرم وخشک لاک پشت،سمندرو...
 
 
منطقه شکار ممنوع مزایجان:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 40000 هکتار در 25 54 طول شرقی و 28 21 عرض شمالی ودر 70 کیلومتری جنوب شهرستان داراب و شرق زرین دشت در ارتفاعات کوه مرو تلخی واقع شده است.
 
پوشش گیاهی:
گرامینه،کلاه میرحسن،گون،کنگر،بومادران،اسپند،گیاهان دارویی ودرختان ودرختچه هایی چون بنه،کیکم،ارژن،بادام،تنگرس،خوشک،آلبالوی وحشی وکاروان کش .
حیات وحش:
کل وبز،قوچ و میش ،گراز،کفتار،خرگوش،گرگ،تشی وپرندگان شامل: کبک،تیهو،باقرقره،وزنبور خوار ،کبوتر چاهی،پرستو، زاغ نوک سرخ، سهره،چکاوک، چک چک، زرده پره و هوبره .
 
 
منطقه شکار ممنوع مل بلند:
 
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت 12000 هکتار بین طول جغرافیایی 33 52 تا 40 53 و عرض جغرافیایی 4 29 تا 13 29 در 52 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و درمحور شیراز فیروزآباد قرار دارد .
 
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا" درختان جنگلی ومرتعی عمده ترین گونه های گیاهی منطقه شامل بنه ،
،بادام وحشی، کلخنگ ،کیالک،کیکم، تنگس،انواع گون،آویشن ، کما ،ارژن ،،گیاهان مرتعی یکساله وچند ساله میباشد،
 
 
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa                     
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica                       
کلخنگ
Pistacia mutica                           
بادام کوهی
Amygdalus scoparia               
تنگرس
Amygdalus lycedis                 
ارژن
Amygdalus eriocada                
کیکم
Acer cinerascens                    
گون
Astragalus   spp                         
کنگر
Gundelia sp                             
 
حیات وحش:
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش، خرگوش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، روباه، شغال ،تشی
 پرندگان : سنگ چشم، زاغی ، کبک ،تیهو،گنجشک ،، دلیجه،چک چک کوهی ، کمر کلی ،سهره معمولی.
 
 
 
 
 
 
 
1390/4/4 شنبه
- مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست:
مشخصات مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
ردیف
نام منطقه
وسعت (هکتار)
موقعیت
تاریخ حفاظت
پوشش گیاهی برجسته
وضعیت طبیعی
1
پارک ملی بمو
48594
20 کیلومتری شیراز
1350
گون‎ـ‎درمنه‎ـ‎گونه‎های علفی
دشت‎ـ‎تپه‎ماهور‎ـ‎ کوهستان
2
پارک ملی بختگان
117047
40 کیلومتری استهبان
1348
بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم‎ـ‎قیچ‎ـ‎پوشش گیاهی تالابی
تالابی‎ـ‎تپه ماهوری‎ـ‎کوهستانی
3
منطقه حفاظت شده جنگلی تنگ بستانک
15324
60 کیلومتری مرودشت
1372
بلوط‎ـ‎بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم
کوهستـانی‎ـ‎رودخانه‎ای‎ـ‎چشمه سار
4
منطقه حفاظت شده جنگلی آبشار مارگون
3501
30 کیلومتری سپیدان
1372
ارس‎ـ‎شن‎ـ‎داغداغان‎ـ‎گلابی وحشی‎ـ‎بنه
کوهسـتانی‎ـ‎رودخانه‎ای‎ـ‎چشمه‎ سار
5
پناهگاه حیات وحش بختگان
242223
40 کیلومتری استهبان
1348
بنه‎ـ‎انواع بادام‎ ـ ‎کیکم ‎ـ‎قیچ‎ـ‎پوشش گیاهی تالابی
تالابی‎ـ‎تپه ماهوری‎ ـ ‎کوهستانی
6
منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان
59279
20 و 60 کیلومتری کازرون
1350
پوشش گیاهی تالابی ـ ارس‎ـ‎جامعه بلوط‎ـ‎بنه ـ بادام‎ـ‎کنار
تالابی‎ـ‎دشت‎‎ـ‎کوهستانی ـ کویری‎ـ‎تپه‎ماهوری
7
منطقه حفاظت شده بهرام گور
366397
50 کیلومتری نیریز
1351
بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎قیچ‎ـ‎درمنه ـ پوشش گیاهی کویری
کویری‎ـ‎تپه ماهور‎ـ‎کوهستانی
8
منطقه حفاظت شده هرمود
209671
55 کیلومتری لار
1355
جوامع سرو‎ـ‎جامعه زیتون ـ بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کنار‎ـ‎کرت‎ـ‎آکاسیا
دشتی‎ـ‎تپه ماهور‎ـ‎کوهستانی
9
منطقه حفاظت شده میانجنگل
58125
25 کیلومتری فسا
1373
ارس‎ـ‎بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم
کوهستانی‎ـ‎جنگلی
10
منطقه شکار ممنوع بصیران
150000
20 کیلومتری اقلید
1369
درمنه زار
تالابی‎ـ‎کوهستانی‎ـ‎تپه‎ماهور
11
منطقه شکار ممنوع کوه دراء
80000
80 کیلومتری ممسنی
1376
بلوط‎ـ‎بادام‎ـ‎بنه‎ـ‎کنار
کوهستانی‎ـ‎جنگلی
12
منطقه شکار ممنوع کوه گُرم
50000
40 کیلومتری جهرم
1374
بنه‎ـ‎بادام وحشی‎‎ـ‎‎ارس‎‎ـ ‎انجیر‎ـ‎درمنه‎ـ‎استبرق‎ـ‎کیکم
کوهستانی
13
منطقه شکار ممنوع چاه نفت
90000
70 کیاومتری داراب
1371
بنه‎ـ‎بادام وحشی‎ـ‎ارس‎ـ ‎کیکم‎ـ‎قیچ
کوهستانی
14
منطقه شکار ممنوع دالان
30000
60 کیلومتری فیروزآباد
1374
بنه‎ـ‎کلخنگ‎ـ‎بادام‎ـ‎کیکم
کوهستانی
15
منطقه شکار ممنوع پادنا
40000
10 کیلومتری فیروزآباد
1373
بنه‎ـ‎انواع بادام‎ـ‎ارژن‎ـ‎کیکم ـ‎زالزالک
کوهستانی و صخره‎ای
16
منطقه شکار ممنوع توت سیاه
20000
30 کیلومتری بوانات
1369
بنه‎ـ‎گز‎ـخوشک‎ـ‎قیچ‎ـ‎درمنه
کوهستانی
17
منطقه شکار ممنوع دره باغ
140000
70 و 90 کیلومتری بوانات
1376
بنه‎ـ‎بادام‎ـکیکم‎ـدرمنه‎ـ‎ گونه‎های گیاهی کویری
دشت‎ـ‎کوهستانی
18
منطقه شکار ممنوع کوهستان
50000
90 کیلومتری داراب
1377
بنه‎ـ‎کلخنگ‎ـ‎بادام وحشی ـ کیکم‎ـ‎ارژن‎ـ‎ارس‎ـ‎درمنه
دشت‎ـ‎تپه ماهور‎ ـ ‎کوهستان
19
منطقه شکار ممنوع مل بلند
12000
70 کیلومتری فیروزآباد
1378
بنه‎ـ‎کلخنگ‎ـ‎بادام وحشی‎ ـ‎ کیالک‎ـ‎کیکم‎ـ‎ارژن
کوهستانی‎ـ‎نیمه جنگلی
20
منطقه شکارممنوع مهارلو
25000
20 کیلومتری شیراز
1379
بادام‎ـ‎بنه‎ـ‎کیکم
دشت‎ـکوهستان
21
منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور
80000
140 و 80 کیلومتری لامرد
1378
بادام‎ـ‎بنه‎ـ‎کیکم
دشت‎ـکوهستان
22
منطقه شکار ممنوع بیدبیده
20000
آباده
 
قیچ‎ـدرمنه‎ـ‎گونه‎های گیاهی کویری
کویری وتپه ماهور
23
منطقه حفاظت شده ماله گاله
52096
شیراز
 
بلوط‎ـ‎بنه‎ـ‎بادام‎ـ‎ارژن
کوهستانی و دشتی
24
منطقه شکارممنوع خرمنکوه
20000
فسا
 
کیکم‎ـ‎بادام
کوهستانی
 
25
پارک ملی قطرویه
43000
50 کیلومترینی ریز
1388
قیچ‎ـدرمنه‎ـ‎گونه‎های گیاهی کویری
دشتی و تپه ماهوری
26
منطقه شکارممنوع مل بلند
12000
فیروزآباد
1378
بادام و بنه
کوهستانی
27
منطقه شکارممنوع پادنا
40000
فیروزآباد
1378
بادام و بنه و کیکم
کوهستانی
28
منطقه شکارممنوع روشن کوه
80000
سوریان
1388
بنه،بادام کوهی,ارژن
کوهستانی
 

 
 -نام و سطح تالابهای تحت حفاظت استان و عوامل تهدید کننده آنها
- تالابها:
          دریاچه‎ها و تالابهای استان فارس واقع در جنوب غربی ایران از با ارزش‎ترین مناطق زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی محسوب می‎شود؛ این تالابها همچنین مناطق زادآوری گونه‎هایی از پرندگان آبزی مهاجر و بومی نظیر:
پلیکان
اکراس سیاه
کفچه نوک
اردک مرمری
فلامینگو
آنقوت
تنجه (اردک باد کوبه‎ای)
اردک تاجدار
اردک بلوطی
اردک سر سفید
اردک سیاه کاکل
کشیم بزرگ
کشیم کوچک
کشیم گردن سیاه
طاووسک
اگرت کوچک
اگرت بزرگ
حواصیل ارغوانی
حواصیل زرد
بوتیمار
بوتیمار کوچک
چوب پا
گلاریول
دیدومک
و گونه‎های دیگر خصوصاً انواع آبچلیک‎ها را می‎توان نام برد.
اکثر دریاچه‎های فارس از رودخانه‎هایی تغذیه می‎شوند که مبدأ و مصب آنها در داخل استان می‎باشد. برخی از این دریاچه‎ها دارای آب شیرین هستند مانند تالاب ارژن، دریاچه پریشان و دریاچه کافتر؛ برخی از آنها دارای آب شور هستند نظیر دریاچه های  مهارلو،بختگان و طشک.
کاهش بارندگی گاهی باعث اختلاف سطح شدیدی در طول یک دوره یکساله و یا چند ساله در دریاچه‎های استان می‎شود؛ آنچه در رابطه با تالابها و دریاچه‎های فارس مهم است؛ احاطه شدن آنها در میان مناطق خشک و لم یزرع می‎باشد..
 
تالابهای تحت حفاظت  فارس:
دریاچه های  بختگان و طشک:
          این دریاچه‎ها از جمله دریاچه‎های آب شور هستند که به دو بخش دریاچه بختگان در جنوب و دریاچه طشک در شمال تقسیم می شوند؛ این دو دریاچه در زمانی که سطح آب بالا می‎آید به یکدیگر متصل می‎شوند.
          مساحت هر دو دریاچه و مناطق تالابی اطراف آنها در حدود 1600 کیلومتر مربع می‎باشند که طی سالهای اخیر در اثر عملیات زهکشی بر روی تالابهای این حوزه سطح آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
تالاب سهل‌آباد:
          این تالاب در جنوب شرقی دریاچه بختگان و به فاصله 4 کلومتری روستایی به همین نام به صورت دلتای کوچکی که توسط چشمه آب گرم سهل‌آباد تغذیه می‌گردد؛ قرار دارد و در حال حاضر اهمیت خود را به عنوان محیطی امن و مطلوب به منظور استفاده پرندگان آبزی به طور کلی از دست داده است. موقعیت جغرافیایی این تالاب  عرض شمالی و  طول شرقی و ارتفاع آن 1525 متر از سطح دریا می‌باشد؛ و بستر آن سیلیس رسوبی است.
 
تالاب گمبان ومناطق مجاور دریاچه طشک:
          این تالاب در گوشه شمالی دریاچه طشک در منطقه‌ای به نام آب چشمه گمبان در  عرض شمالی و  طول شرقی واقع شده‌است. ارتفاع آن ازسطح دریا 1525 متر می‌باشد.
منابع آب:
          چشمه گمبان در حوالی مظهر آن تشکیل منطقه تالابی پوشیده از گیاه به مساحت تقریبی 2 کیلومتر مربع را می‌دهد؛آب تالاب گمبان از همین چشمه تأمین می‌شود که جریان قوی آن دبی معادل 5/2 متر مکعب در ثانیه آب را به طرف دریاچه طشک هدایت می‌کند.
.
تالاب کمجان:
          این تالاب در شرق شهرستان مرودشت و اراضی پست شمال رودخانه کر در نزدیکی دهکده‌های زین‌آباد، کمجان، سلطان‌آباد واقع شده. از شمال به اراضی توابع ارسنجان، از جنوب به رودخانه کر، از مشرق به دریاچه طشک و از غرب تا 5 کیلومتری در قدیمی بند امیر امتداد دارد. در سالهای 61ـ1359 با احداث یک رشته کانال زهکشی اصلی و چندین رشته زهکشهای فرعی، تالاب مذکورکه جزء تالابهای بین‌المللی بود؛ تقریبا" ازبین رفته است. در سالهای اخیر از طرف جوامع محلی کوشش هایی در جهت احیاء این تالاب صورت پذیرفته است.
 
دریاچه مهارلو:
این دریاچه در مرکز اراضی پست حوزه شیراز  با ارتفاع 1500 متر از سطح دریا و مساحت حدود 216 کیلومتر مربع واقع شده است که کاهش و افزایش سطح آن بستگی به میزان بارندگی سالیانه دارد.
تالاب پروان:
          این تالاب در ضلع شمالی دریاچه مهارلو در بخشی که آب چشمه پروان وارد دریاچه مهارلو می‎شود در  عرض شمالی و  طول شرقی و با ارتفاع 1500 متر از سطح دریا واقع شده است.
منابع آب:
          آب این تالاب از چشمه آب پروان تأمین می‎شود؛ و این تالاب از جمله تالابهای آب شیرین است
اهمیت از نظر پرندگان:
وجود نی‎زار و مناطق باز در داخل نی‎زارها و همچنین برخورداری از آب شیرین توأم با تراکم گیاهان آبزی، به نظر می‎رسد که این تالاب محیطی امن و مناسب جهت پرندگان آبزی بشمار آید. به هنگام غروب آفتاب مشاهده شده که پرندگان به منظور تغذیه دریاچه مهارلو را به سمت تالاب آب پروان ترک می‎نمایند.
تالاب برم شور:
          تالاب برم شور در 24 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و و در گوشه جنوب غربی دریاچه مهارلو و در ارتفاع 1500 متر از سطح دریا قرار دارد. مساحت آن در حدود 5/1 کیلومتر مربع است و جریان آب آن از طریق پل فسا پس از طی مسافتی در دریاچه مهارلو تخلیه می‎گردد.
تالاب سلطان‌آباد:
          این تالاب در 16 کیلومتری جنوب شهر شیراز و در اراضی پست غرب این حوزه در  عرض شمالی و  طول شرقی و با ارتفاع 1500 متر از سطح دریا و مساحت حدود 7 کیلومتر مربع واقع گردیده است.
دریاچه‌های هفت برم
          هفت برم (هفت دریاچه) در شرق کوه انار در حدود 20 کیلومتری شمال دشت ارژن در  عرض شمالی و  طول شرقی با ارتفاع 2200 متر از سطح دریا واقع شده‌اند.
          با توجه به کمی فاصله این دریاچه‌ها تا شهر شیراز در فصل آزاد این دریاچه‌ها میزبان تعداد زیادی از شکارچیان صید پرنده و ماهی می‌باشند. بنابراین جمعیت پایین پرندگان در طول فصل مهاجرت به علت فشاری است که از جانب شکارچیان اعمال می‌شود.
تالاب ارژن:
           این تالاب به شکل یک حوزه بسته و جدا شده در غرب زاگرس مرکزی ؛ با ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و مساحت 24 کیلومتر مربع در 55 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است.
دریاچه پریشان:
          این دریاچه در 16 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کازرون و در غرب کوهپایه‌های بخش مرکزی زاگرس در  عرض شمالی و  طول شرقی و ارتفاع 820 متر از سطح دریا واقع شده است. و دارای مساحت حدود 40 کیلومتر مربع می باشد.
دریاچه کافتر:
          این دریاچه در شمالی ترین نقطه استان فارس و جنوب شرقی شهرستان اقلید در گوشه شرقی دشت وسیع نمدان با ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و مساحت 2000 تا 2500 هکتار  واقع شده است.
عوامل تهدید تالاب ها
عوامل تهدید تالاب ها را می توان به دو دسته­ی عوامل انسانی و طبیعی تقسیم کرد :
عوامل انسانی :
1-     وجود کشاورزی دراطراف تالاب ( مرغوبیت اراضی تالاب سبب گشته تا سالانه مساحتی از عرصه­ی تالابی به زیر کشت رفته و نیز آبشویی اراضی کشاورزی و ورود مواد شیمیایی موجود در سموم و کودها، کیفیت آب را تا حد زیادی دستخوش تغییر کند. )
2-     چرای بی رویه­ی احشام در فصل تابستان که خاک تالاب را بر اثر تردد دام به کلی زیر ورو می کند.
3- گردشگری غیر اصولی درمنطقه و انباشت زباله و استفاده­ی ناپایدار از منابع گردشگری.
4- شکار و صید غیر مجاز
5- حضور عشایر بیش از ظرفیت مراتع و مشکلات اجتماعی و بهداشتی ناشی از حضور آنان
6- احداث کانال های زهکشی آب به منظور خشکاندن اراضی و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی
7- حفر چاه های غیر مجاز
8- تصرف اراضی و تبدیل تالاب به زمین کشاورزی
9- عدم ابطال اسناد مالکیت اراضی خریداری شده توسط سازمان
10- آتش سوزی های تعمدی نی زارهای حاشیه­ی تالاب
عوامل طبیعی :
1-     خشکسالی های پی در پی
2-     تغییرات اقلیمی در مقیاس منطقه ای
عوامل تهدید تالاب :
عوامل تهدید تالاب ها را می توان به دو دسته­ی عوامل انسانی و طبیعی تقسیم کرد :
عوامل انسانی :
1)تغییر کاربری اراضی و تعرض به حریم تالاب
2)رهاسازی گونه های غیربومی ماهی در تالاب توسط شیلات و مردم
3)استفاده­ی بی رویه از قایق­های موتوری که با ایجاد سر و صدا باعث نا امنی کلونی های زادآور و مناطق حضور پرندگان شده و همچنین آلودگی های سوختی این نوع قایق ها کیفیت آب پریشان را تهدید می نماید.
4)ورود پساب­های خانگی و کشاورزی به تالاب که بالا رفتن مواد آلی و معدنی آب و پدیده­ی یوتریفیکاسیون ( خوراک­وری ) را به دنبال دارد.
5)انجام فعالیت­های عمرانی نظیر راه­سازی و خطوط انتقال گاز و برق در داخل یا حریم تالاب
6) صید و شکار بی رویه
7) استفاده­ی غیراصولی و بهره برداری­های بیش از حد از توان تالاب توسط کشاورزان منطقه
8) حفر چاه های آب غیر مجاز
9) احداث کانال های زهکشی آب به منظور خشکاندن اراضی و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی
10) گردشگری غیر اصولی و ناپایدار از منابع تفرجی تالاب
11) آتش سوزی های تعمدی نی زارهای حاشیه­ی تالاب
 
عوامل طبیعی :
1)      خشکسالی های پی در پی و عدم برنامه ریزی مناسب جهت پیشگیری از عواقب آن
 
اقدامات لازم جهت رفع تهدیدها :
-         تعیین حریم تالابها و مشخص نمودن فیزیکی مرز آن
-         اجرای طرح های حفاظتی از تالاب و تهیه­ی برنامه­ی جامع مدیریت با همکاری تمامی ذی نفعان تالاب
-         مسلوب المنفعه نمودن چاه­های غیر مجاز آب
-         کنترل و اطفاء آتش سوزی­ها
تهیه­ی طرح حفاظتی برای تأمین حداقل آبی به منظور حفظ گونه­ها و احیای ذخایر ژنتیکی تالاب