نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت شیراز و شهرستانهای استان فارس
1391/1/20 یکشنبه

خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات عمومی دولت در فاز اول
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس


قابل توجه :
*  فرمهای ذکر شده در ستون مربوط به (مدارک مورد نیاز *)، جهت اطلاع در پایین همین صفحه ، درج گردیده است. متقاضیان می بایست این فرمها را از دفاتر پیشخوان خدمات دولت دریافت نمایند.

نمونه جدوال خدمات زیر را برای مشاهده با برنامه آکروبات 9بصورت فایل pdf از اینجا دانلود نمایید.

خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات عمومی دولت در فاز اول
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
ردیف
عنوان خدمت
مدارک مورد نیاز
تعرفه کارشناسی مصوب(ریال)
کارمزد(ریال)
1
- صدور مجوز احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین
 
1-استعلام از متولی مربوطه( به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )
2-اصل وکپی سند ملکی زمین محل احداث یااجاره نامه یا ارائه استعلام از مراجع متولی واگذاری زمین(لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد)
3- پرسشنامه استقرار صنایع تکمیل شده (فرم الف-5)
4-تکمیل وارایه فرمهای شماره(الف-2 تا الف-4) به منظور تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرحهای هادی و جامع شهر و روستا
5-معرفینامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی(در مورد خانواده های محترم شهدا جانبازان و آزادگان در صورت تمایل)
6- اصل فیش مبلغ واریز شده (تعرفه کارشناسی مصوب) به شماره حساب2170603010008 سیبا بانک ملی ایران
 
 
   200000
(دویست هزار ریال)
-----------
در صورتیکه خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، صاحب واحدها بوده و یا بیش از 70 در صد سهام متعلق به انان باشد با ارایه معرفینامه معتبر از بنیاد شهید ، تعرفه پرداختی نصف
میگردد. 
براساس تعرفه پست
2
-استقرار مراکز نگهداری از حیوانات
 
-استقرار واحد نگهداری پرندگان ( فاقد تکثیر و پرورش)
 
1-استعلام از متولی مربوطه( به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )
2-اصل وکپی سند ملکی زمین محل احداث یااجاره نامه یا ارائه استعلام از مراجع متولی واگذاری زمین(لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد)
3- پرسشنامه استقرار صنایع تکمیل شده (فرم الف-5) 4-تکمیل وارایه فرمهای شماره(الف-2 تا الف-4) به منظور تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرحهای هادی و جامع شهر و روستا
5-معرفینامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی(در مورد خانواده های محترم شهدا جانبازان و آزادگان در صورت تمایل)
6- اصل فیش مبلغ واریز شده (تعرفه کارشناسی مصوب) به شماره حساب2170603010008 سیبا بانک ملی ایران
 
100000( یکصد هزار ریال)
در صورتیکه خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، صاحب واحدها بوده و یا بیش از 70 در صد سهام متعلق به انان باشد با ارایه معرفینامه معتبر از بنیاد شهید ، تعرفه پرداختی نصف
میگردد. 
براساس تعرفه پست
3
-ایجاد باغ و
استقرار پارکهای وحش با وسعت تا 50 هکتار
1-استعلام از متولی مربوطه( به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )
2-اصل وکپی سند ملکی زمین محل احداث یااجاره نامه یا ارائه استعلام از مراجع متولی واگذاری زمین(لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد)
3- پرسشنامه استقرار صنایع تکمیل شده (فرم الف-5) 4-تکمیل وارایه فرمهای شماره(الف-2 تا الف-4) به منظور تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرحهای هادی و جامع شهر و روستا
5-معرفینامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی(در مورد خانواده های محترم شهدا جانبازان و آزادگان در صورت تمایل)
6- اصل فیش مبلغ واریز شده (تعرفه کارشناسی مصوب) به شماره حساب2170603010008 سیبا بانک ملی ایران
 
200000 (دویست هزار ریال)
در صورتیکه خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، صاحب واحدها بوده و یا بیش از 70 در صد سهام متعلق به انان باشد با ارایه معرفینامه معتبر از بنیاد شهید ، تعرفه پرداختی نصف
میگردد. 
براساس تعرفه پست
4
استقرار پارکهای وحش با وسعت بیش از 50 هکتار
1-استعلام از متولی مربوطه( به انضمام کپی موافقت اصولی یا جواز تاسیس )
2-اصل وکپی سند ملکی زمین محل احداث یااجاره نامه یا ارائه استعلام از مراجع متولی واگذاری زمین(لازم است کروکی دقیق محل که مختصات اربعه براساس UTM در آن درج شده باشد به همراه استعلام ارائه گردد)
3- پرسشنامه استقرار صنایع تکمیل شده (فرم الف-5) 4-تکمیل وارایه فرمهای شماره(الف-2 تا الف-4) به منظور تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرحهای هادی و جامع شهر و روستا
5-معرفینامه بنیاد شهید یا اصل و کپی کارت جانبازی(در مورد خانواده های محترم شهدا جانبازان و آزادگان در صورت تمایل)
6- اصل فیش مبلغ واریز شده (تعرفه کارشناسی مصوب) به شماره حساب2170603010008 سیبا بانک ملی ایران
7-قرار داد با دکتر دامپزشک
8- طرح توجیهی . ( فرم الف-6)
500000 (پانصد هزار ریال)
در صورتیکه خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، صاحب واحدها بوده و یا بیش از 70 در صد سهام متعلق به انان باشد با ارایه معرفینامه معتبر از بنیاد شهید ، تعرفه پرداختی نصف
میگردد. 
براساس تعرفه پست
5
صدور مجوز دفع جانوران زیانکار
1)تکمیل فرم مربوطه که شامل درخواست متقاضی
2)معرفی میرشکار و تایید توسط مراجع ذی صلاح شامل شورای محل یا بخشداری محل مبنی بر خسارت وارده توسط حیوان زیانکار (فرم شماره 1و2و3 پیوست )
3)ارایه اصل و تصویر مجوز حمل سلاح میر شکار جهت برابر با اصل نمودن توسط دفاتر پیشخوان
4)اصل دفتر چه شناسایی شکار چیان (میر شکار)
5)دو قطعه عکس 4*3 میر شکار
 
رایگان
 
بر اساس تعرفه پست
6
صدور مجوز بازدید از مناطق تحت مدیریت سازمان
1-     تکمیل فرم درخواست (فرم شماره 4 پیوست)
2-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
 
 
5000ریال
واریز به شماره حساب 2170603014000
براساس تعرفه پست
7
صدور مجوز بازدید از موزه( موزه پارک ملی بمو)
 
 
1-     تکمیل فرم در خواست (فرم شماره 5 پیوست)
2-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
 
1) برای اتباع ایرانی مبلغ 5000 ریال
2) برای اتباع خارجی 20000 ریال
3)برای گروههای دانشجویی مبلغ 2500 ریال
به حساب 2170603014000
 
بر اساس تعرفه پست
8
صدور پروانه صید ماهی با قلاب
1-     تکمیل فرم خواست(شماره 6 پیوست)
2-     فتوکپی شناسنامه یک برگ از صفحه اول
3-     یک قطعه عکس 3*4 جدید
4-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
5-     پوشه و گیره
واریز مبلغ 50000ریال به شماره حساب 2170603014000بانک ملی سیبا
 
بر اساس تعرفه پست
9
صدور پروانه صید ماهی با تور پرتابی
1-     تکمیل فرم خواست (فرم شماره 6 پیوست)
2-     فتوکپی شناسنامه یک برگ از صفحه اول
3-     یک قطعه عکس 3*4 جدید
4-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
5-     پوشه و گیره
واریز مبلغ 800000 ریال به شماره حساب 2170603014000بانک ملی سیبا
 
بر اساس تعرفه پست
10
صدور پروانه صید ماهی با تور عرضی
1-     تکمیل فرم درخواست وتایید آن توسط تعاونی صید و صیادی محل مربوطه ومورد تایید اداره محیط زیست شهرستان مربوطه(فرم شماره7 و 8 پیوست).
2-     فتوکپی شناسنامه یک برگ از صفحه اول
3-     یک قطعه عکس 3*4 جدید
4-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
5-     پوشه و گیره
 
 
 
واریز مبلغ 1000000ریال به شماره حساب 2170603014000بانک ملی سیبا
 
بر اساس تعرفه پست
11
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان( گلوله زنی)
1-     تکمیل فرم خواست(فرم شماره 9 پیوست )
2-     فتوکپی شناسنامه یک برگ از صفحه اول
3-     دو قطعه عکس 3*4 جدید
4-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
5-     پوشه و گیره
6-     اصل جواز حمل سلاح و کپی جواز حمل جهت برابر با اصل نمودن.
7-      برای متقاضیان تمدیددفترچه، ارائه دفترچه ویزه قبلی الزامی است.
 
واریز مبلغ 165000ریال به شماره حساب 2170603012004بانک ملی سیبا
 
بر اساس تعرفه پست
12
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان( ساچمه زنی)
       1- -تکمیل فرم خواست (فرم شماره 9 پیوست)
2-فتوکپی شناسنامه یک برگ از صفحه اول
3-     دو قطعه عکس 3*4 جدید
4-     ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده.
5-     پوشه و گیره
6- اصل جواز حمل سلاح و کپی جواز حمل جهت برابر با اصل نمودن.
   7 برای متقاضیان تمدید دفترچه،ارائه دفترچه ویزه قبلی الزامی است.
 
 
 
واریز مبلغ 55000 ریال به شماره حساب 2170603012004بانک ملی سیبا
 
بر اساس تعرفه پست
13
مدارک و مراحل اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 
1-     درخواست کتبی شرکت جهت اخذ گواهینامه معتمد
2-     ارسال مدارک شرکت متقاضی به اداره کل از قبیل: آدرس,آدرس پست الکترونیکی, نمابر و تلفن, لیست پارامترهای مورد درخواست,کپی برابر اصل ثبت شرکت در روزنامه های رسمی, کپی برابر اصل اساسنامه, کپی برابر اصل مجوز یا گواهینامه هائی که شرکت مذکور از ارگانها یا مراکز دیگری دریافت کرده است, سوابق علمی شرکت به لحاظ فعالیتهائی که تا کنون انجام داده است, کپی برابر اصل گواهی کالیبراسیون تجهیزات با تاریخ معتبر, دستورالعملها و روشهای اندازه گیری,استانداردهای مورد استفاده ,لیست تجهیزات با ذکر مدل و شماره سریال,کپی برابر اصل گواهی تحصیلی پرسنل,کپی برابر اصل فاکتور خرید تجهیزات, کپی برابر اصل کاتالوگ تجهیزات)
3-     تکمیل فرم 5 برگی مربوط به آزمایشگاههای معتمد توسط شرکت مذکور و ارسال آن به اداره کل
 
 
 
 
                                     *   فرمهای مورد نیاز برای خدمات ارائه شده فوق دردفاتر پیشخوان دولت


کلیه فرمهای زیر را نیز  برای مشاهده در برنامه آکروبات 9 از اینجا میتوانید دانلود نمایید .فرم شماره الف -1
پرسشنامه استقرار صنایع
رده 1 ضوابط و معیارهای استقرار
 
نام و نام خانودگی مسوول یا مسوولین واحد :--------------------
نام شرکت :-----------------
نام واحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 توع تولیدات ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ظرفیت تولید ---------------------------------------------------------------------------------------------------
نشانی محل استقرار واحد :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نوع مالکیت محل استقرار واحد   ملکی      استیجاری    واگذاری منابع طبیعی
نشانی دقیق دفتر یا آدرس دقیق جهت تماس و مکاتبات ( ذکرکد پستی الزامی است ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
شماره تلفن ثابت :---------------------------
شماره تلفن همراه :-------------------------
 
شرح فریند تولید واحد و فلودیاگرام عملیات تولید :
 
 
 
 
 
 
 
 
تعهدنامه
اینجانب ----------------فرزند ------------------ به شماره شناسنامه --------------صادره از -----------------
به شماره کد ملی -----------------ضمن تایید کلیه موارد و اظهارات مندرج در این فرم متعهد می گردم کلیه ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست را در تمام مراحل فعالیت رعایت نمایم و در صورت عدم رعایت موارد مذکور حق هیچگونه اعتراضی نسبت به اقدامات بعدی سازمان حفاظت محیط زیست نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی :
امضاء و اثر انگشت متقاضی :
تاریخ :                                                                               مهرشرکت ---
 
 
 
                       فرم شماره الف -2
                          تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرح جامع شهر شیراز و تعیین نوع کاربری محل در طرح جامع شهر شیراز
                    *در صورتیکه محل پیشنهادی در محدود شهر شیراز و یا حومه شیراز قرارداد لازم است این فرم توسط مسکن و شهرسازی تکمیل و ارایه گردد .
                    موقعیت مکان پیشنهادی جهت اجرای طرح تولیدی -------------- متعلق به -----------------واقع در --------
                   مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به قرار ذیل می باشد :
الف : کروکی محل پیشنهادی به شرح زیر است :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب : مختصات دقیق UTM محل پیشنهادی ( حداقل 4 نقطه ) به شرح ذیل می باشد :
نقطه A                                                                                             نقطه D
نقطه B                                                                                              نقطه E
نقطه C                                                                                              نقطه F
ج: موقعیت محل نسبت به طرح جامع شهر شیراز به شرح زیر می باشد :
 خارج از محدوده قانونی و درون حریم طرح جامع شیراز قرارداد و فاصله آن تا مرز محدوده قانونی ------------------متر می باشد .
 داخل محدوده قانونی طرح جامع شیراز قرارداد و کاربری آن در طرح جامع شیراز، ----------------می باشد .
خارج از حریم مصوب شهر شیراز قرارداد دو فاصله آن تا مرز محدوده قانونی --------متر است .
 
نام و امضاء کارشناس :
تاریخ :                                                                                                             محل درج مهر مسکن و شهر سازی
 
 
                       فرم شماره الف -3
 تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرح جامع سایر شهرها ( غیر از شیراز ) و تعیین نوع کاربری محل در طرح جامع شهر
                  *در صورتیکه مکان پیشنهادی در محدوده سایر شهرهای استان فارس ( غیر از شیراز ) یا حومه آنها قراردارد ، لازم است این فرم توسط دفتر فنی استانداری تکمیل و ارایه گردد.
             موقعیت مکان پیشنهادی جهت اجرای طرح تولیدی --------------------------متعلق به -------------------------
             واقع در ----------------------------مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به قرار زیر می باشد :
 
الف : کروکی محل پیشنهادی به شرح زیر است :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب : مختصات دقیق UTM محل پیشنهادی ( حداقل 4 نقطه ) به شرح ذیل می باشد :
نقطه A                                                                                             نقطه D
نقطه B                                                                                              نقطه E
نقطه C                                                                                              نقطه F
ج: موقعیت محل نسبت به طرح جامع شهر ----- به شرح زیر می باشد :
 خارج از محدوده قانونی و درون حریم شهر --------------قرارداد و فاصله آن تا مرز محدوده قانونی ------------------متر می باشد .
 داخل محدوده قانونی شهر --------------- قرارداد و کاربری آن در طرح جامع، ----------------می باشد .
خارج از حریم مصوب شهر -----------------قرارداد دو فاصله آن تا مرز محدوده قانونی --------متر است .
نام و امضاء کارشناس :
تاریخ :
 
 
 
 
 
 
محل درج مهر دفتر فنی استانداری
 
 
 
 
 
            فرم شماره الف -4
      تعیین موقعیت مکان پیشنهادی نسبت به طرح هادی روستایی و تعیین نوع کاربری محل در طرح هادی
         *در صورتیکه مکان پیشنهادی درون روستاها و یا در نزدیکی آنها واقع شده است ( تا شعاع 3 کیلومتر ) ، لازم است این فرم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تکمیل و ارایه گردد.
         موقعیت مکان پیشنهادی جهت اجرای طرح تولیدی --------------------------متعلق به --------------------------
         واقع در ----------------------------مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به قرار ذیل می باشد :
 
الف : کروکی محل پیشنهادی به شرح زیر است :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب : مختصات دقیق UTM محل پیشنهادی ( حداقل 4 نقطه ) به شرح ذیل می باشد :
نقطه A                                                                                             نقطه D
نقطه B                                                                                              نقطه E
نقطه C                                                                                              نقطه F
ج: موقعیت محل نسبت به طرح هادی روستایی به شرح زیر می باشد :
 خارج از محدوده طرح های هادی روستایی قرارداد و فاصله آن تا مرز طرح هادی روستا ( نزدیکترین روستا )، ----------------متر می باشد .
 درون محدوده طرح هادی روستای ---------- واقع است و کاربری آن در طرح هادی،----------------می باشد .
 تا شعاع 3 کیلومتری مکان پیشنهادی روستایی وجود ندارد .
ضمنا" تعداد خانوارروستاهای ------------و ----------خانوار می باشد ( تعداد خانوار نزدیکترین روستاها ذکر گردد )
نام و امضاء کارشناس :
تاریخ :
 
 
 
 
 
 
 
محل درج مهربنیاد مسکن
 
 
 
 
بسمه تعالی
ریاست جمهوری
       فرم الف -5-صفحه 1
سازمان حفاظت محیط زیست                                                                             
 اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
پرسشنامه زیست محیطی ( فرم الف -5)
       توجه: ذیل کلیه صفحات مهر و امضاءو اثر انگشت متقاضی درج گردد .
        
* مشخصات کلی
نام واحد : --------------
نام و نام خانوادگی مسئول یا مسئولین : ----------------
نشانی واحد :---------------
نشانی دفتر مرکزی / تلفن / دور نویس :------
 
 
 
نوع مالکیت : دولتی  نیمه دولتی  خصوصی  تعداد کارکنان : -------نفر
نحوه فعالیت واحد : دائمی  فصلی تعداد شاغلین دائمی ---------
تعداد شاغلین فصلی :-----------     میزان ساعت کار : ------------
 
 
 
نوع و میزان مواد اولیه مصرفی به تفکیک در سال : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
نوع و میزان محصولات اصلی و فرعی به تفکیک در سال : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نحوه نگهداری مواد اولیه مصرفی :   انبار  منطقه باز
نحوه نگهداری محصولات اصلی و فرعی : انبار   منطقه باز
 
                   رده بندی صنایع تولیدی و خدماتی
الف
ب
ج
د
ه
و
 
 
 
 
 
 
    
                     شماره ردیف و رده :
                       
- مرحله بازدید :    قبل از احداث   در حال احداث   احداث شده  بهره برداری  اکتشاف  سایر
 
 
 
 
      فرم الف – 5- صفحه 2
 
 
 
 
* مشخصات واحد از نظر ایجاد آلودگی هوا
الف : نوع انرژی مصرفی در سال :
انرژی الکتریکی :-----------------کیلو وات
سوختهای فسیلی : گازوئیل ---------لیتر در سال       مازوت --------------لیتر در سال
                      نفت سفید ------- لیتر در سال        گاز طبیعی -----------متر مکعب در سال
ب : مشخصات دودکشها :
تعداد : ----------قطر دهانه : ------ارتفاع :------دریچه نمونه برداری : دارد  ندارد
سرعت مواد خروجی از دودکش ها ---- متر در ثانیه      دمای گاز خروجی از دودکش :---------- درجه سانتی گراد
سرعت باد غالب ----------------متر در ثانیه        جهت باد غالب ------------------
*نحوه کنترل آلودگی هوا و چگونگی عملکرد دستگاههای کنترل کننده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
 
 
 
*مشخصات واحد از نظر ایجاد آلودگی هوا
 
آیا در زمان فعالیت دود    گاز   گرد وغبار     از دودکش خارج می شود ؟   بلی    خیر
آیا فعالیت واحد ایجاد صدای آزار دهنده می نماید : بلی   خیر
از چه فاصله ای صدا محصوس است ؟ ------------متر
آیا فعالیت واحد ایجاد لرزش می نماید ؟      بلی   خیر
آیا فعالیت واحد ایجاد تشعشع می نماید ؟    بلی   خیر
آیا روشی برای کاهش آلودگی های ذکر شده وجود دارد ؟    بلی   خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ نوع سیستم نصب شده و راندمان آنرا شرح دهید :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
 
 
 
 
 
 
*نوع و میزان نحوه نگهداری و دفع مواد زائد
 
- ترکیب مواد زائد تولیدی:
جامد    مایع    قابل اشتغال   قابل انفجار   سمی و خطرناک   خورنده یا زنگ زننده
نوع پسماند :   عادی    صنعتی   ویژه
میزان مواد زائد تولیدی :----------------------------------------------کیلوگرم ( لیتر ) در سال
-         نحوه نگهداری:
-         ظروف مخصوص         تخلیه در فضای باز      کانتینر
-         نحوه جمع آوری :
-         توسط مسئولین واحد     توسط شهرداری و بخشداری    توسط بخش خصوصی
زمان جمع آوری :
روزانه      هفتگی    ماهانه
-نحوه دفع : سوزاندن --------------- درصد ، بازیافت -------------درصد ، فروش ---------------درصد
دفن ------------درصد ، تلنبار کردن ------------درصد ، انتقال به مرکز مجاز ---------------درصد
 
 
فرم الف – 5- صفحه 3
 
 
 
* مشخصات واحد از نظر ایجاد آلودگی اب و خاک و نوع سیستم تصفیه فاضلاب و شرح چگونگی عملکرد آن
 
منابع تامین آب :                 شهری    چاه    رودخانه   چشمه   دریاچه   غیره
 
میزان آب مصرفی :------------------------------متر مکعب در سال
میزآن فاضلاب صنعتی تولیدی :---------------------متر مکعب در سال
میزان فاضلاب انسانی : -------------------------- متر مکعب در سال
 
آیا واحد مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب می باشد ؟   بلی    خیر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
* فرآیند تولید در واحد
- ماشین آلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
فرم الف – 5- صفحه 4
 
*
تعهد نامه
 
اینجانب --------------------------------فرزند --------------------------دارای شناسنامه شماره -------------
 و شماره ملی ---------------------------------صادره از -------------------
ضمن تایید کلیه اظهارات مندرج در این پرسشنامه بدین وسیله متعهد میشوم که کلیه ضوابط و استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست را در تمام مراحل فعالیت رعایت نمایم و در صورت عدم رعایت موارد فوق حق هیچگونه اعتراضی نسبت به اقدامات بعدی سازمان را نخواهم داشت و موظف به جبران کلیه خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی خواهم بود .
 
 
 
نام و نام خانوادگی :-------------------------------             محل درج مهر شرکت ........
محل امضاء :-----------------------------------
ناریخ :----------------------------------------
 
 
 ضوابط و استانداردهای زیست محیطی که باید رعایت گردد .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
شرح خدمات طرح توجیهی جهت صدور مجوز
تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی
 
 
 
 
1-     هدف یا اهداف ( اصلی و جانبی ) مورد نظر به طور مشخص .
2-     نام گونه و احیانا" زیر گونه مورد نظر جهت تکثیر و پرورش و تشریح آن ( نحوه تامین مولدین و تعداد و ترکیب جنسی و سنی آنها )
3-     نحوه عرضه موالید .
4-     تشریح جزئیات روش و اقدامات تا مرحله بهره برداری .
5-     حداکثر ظرفیت واحد مورد تقاضا .
6-     زمانبندی اجرای طرح .
7-   ارائه طرح و نقشه تاسیسات و جانمایی آنها ، تجهیزات ، معرفی اراضی مورد نظر و نقشه های استاندارد مربوطه ( تعیین موقعیت محل نسبت به مناطق تحت مدیریت سازمان )
8-     تجربه و تخصص متقاضی ، تعداد پرسنل مورد نیاز و تخصصهای ذیربط و معرفی یکنفر دکتر دامپزشک بعنوان مسئول فنی طرح .
9-     تشریح نحوه و تغذیه و نوع جیره غذایی مورد نظر ( ضریب تبدیل )
10-بهداشت و بیماریها و نحوه رسیدگی و کنترل محیط و گونه .
11-هزینه های ثابت ، جاری و درآمدها.
12-توجیه اقتصادی و نتیجه گیری از طرح .