زمان عقربه ای
چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

1393/5/28 سه‌شنبه

برای مشاهده و دریافت فایلهای مدیریت سبز ؛ پس از دانلود از برنامه acrobat reader 9 به بالا استفاده نمایید .


توضیحات


چک لیست آب


چک لیست انرژی


چک لیست پسماند


چک لیست تدارکات


چک لیست حمل و نقل


چک لیست خرید


چک لیست صدا


چک لیست کاغذ


چک لیست هوا


فرم ممیزی الف


فرم ممیزی مالی