استاندار فارس: احیای دریاچه بختگان در اولویت است  استاندار فارس  در هیاتی متشکل از معاونین استانداری فارس،مدیران ستادی استانداری،دفتر فنی استانداری،دکتر مسعودی  نماینده مردم نیریز در مجلس شورای اسلامی،ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران کل  دستگاه های اجرایی استان و فرماندار و مسیولین محلی از  تالاب طشک و بختگان بازدید نمودند.
استاندار فارس در بازدید از تالاب بختگان بر احیای تالابهای استان تاکید نموده ودر حضور مدیران دستگاه‌های مختلف استانی به بررسی دلایل خشکی بختگان و پیامدهای منفی ‌این دریاچه برای شهرستان‌ها و مناطق اطراف آن پرداخت.
به گفته مهندس تبادار استاندار فارس، احیای تالابهای استان در اولویت اول استان قرار داشته و بایستی به طور جدی به آن پرداخته شود.
این هیات سپس در جلسه ای که در مرکز تحقیقات زیست محیطی بختگان برگزار شد شرکت نمودند.
در این جلسه مقرر گردید که ستاد احیای تالاب ها ی فارس به صورت منظم   تشکیل شود.
 
 
 
امتیاز دهی