اخبار زاگرس فارس
نشست برنامه اقدام سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در زاگرس مرکزی  
 
 
 
 
"نشست برنامه اقدام سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در زاگرس مرکزی"
در تاریخ 24/4/95 نشستی جهت معرفی برنامه سازگاری با اثرات تغییر اقلبیم در زاگرس با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست فارس برگزار گردید. در این جلسه در ارتباط با راهکارهای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر