زمان عقربه ای
سه‌شنبه 6 اسفند 1398

مرکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان


معرفی مرکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان استان  فارس

 

شبکه مراکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان



ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان


     پرتال ملی مرکز اطلاع رسانی کوهستان زاگرس مرکزی     

 

فهرست گزارش­ها و مطالعات طرح زاگرس در استان فارس        -----        گزارش نهایی بررسی پرندگان زاگرس مرکزی (برای دیدن فایل از برنامه اکروبات 9 استفاده نمایید )


درباره  طرح زاگرس 


گالری تصاویر